Рекомендації для оприлюднення наборів відкритих даних

Необхідним кроком на шляху підвищення якості відкритих даних є впровадження єдиних підходів до оприлюднення наборів. Державне агентство з питань електронного урядування України за підтримки проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” розробило рекомендації для публікації 14 наборів відкритих даних із розділу “Усі розпорядники” Переліку, затвердженого Постановою КМУ №835.

Структура рекомендацій

Для кожного набору рекомендації включають 4 розділи: “Коротка довідка”, “Огляд нормативно-правової бази”, “Підготовка даних та структура набору”, “Оформлення паспортів наборів та ресурсів”. Розділ “Коротка довідка” — це узагальнені структуровані дані про набір даних. Розділ “Огляд нормативно-правової бази” містить аналіз законодавства стосовно створення, збору, зберігання, використання й поширення даних. Розділ “Підготовка даних та структура набору” — це покрокова інструкція з підготовки, оприлюднення й оновленовлення набору. Він містить структури та посилання на шаблони таблиць. Розділ “Оформлення паспортів наборів та ресурсів” включає приклади заповнення паспортів наборів і ресурсів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Як читати структуру таблиць

Структура таблиці — це ключова частина рекомендацій. Вона описує кожну колонку вихідної таблиці в розрізі п’яти атрибутів: назва (name), заголовок (title), опис (description), тип даних (datatype) й вимога заповнення (required). name — це машиночитана назва колонки в вихідній таблиці. title — стислий людиночитаний заголовок колонки. description — опис значень у колонці й інструкції стосовно її заповнення. datatype — тип даних колонки. Він приблизно відповідає формату в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc і Google Таблицях. Тип даних найбільш загально визначає, які значення можуть бути внесені до комірок, наприклад, рядки тексту, дати, числа, посилання тощо (див. таблицю 1). required — це вимога заповнення. Якщо зазначено “Хибність (false)”, то колонка може містити відсутні значення (пропуски). Як правило, вони позначаються “null”. У протилежному випадку, кожна комірка має бути заповненою й містити конкретне значення.

Таблиця 1 — Типи даних, що використовуються в рекомендаціях

Назва Призначення Приклад значення
string Запис рядків тексту ДП “Інфоресурс”
date Запис дат 2019-04-21
integer Запис цілих чисел 42
decimal Запис десяткових дробів 42.5
anyURI Запис посилань на ресурси в мережі Інтернет https://www.example.gov.ua/

Структуру необхідно додати до набору у відкритому машиночитаному формті: CSV, JSON, XML, RDF/XML тощо. Також її можна автоматично згенерувати (меню “Керування” на сторінці набору) або власноруч заповнити на порталі відкритих даних (вкладка “Словник даних” з меню “Керування” на сторінці ресурсу).

Зміст

 1. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
 2. Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
 3. Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
 4. Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів
 5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
 6. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
 7. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
 8. Адміністративні дані, в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядником інформації
 9. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
 10. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
 11. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
 12. Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
 13. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
 14. Інформація щодо отриманого майна (обладнання, програмного забезпечення) в рамках міжнародної технічної допомоги
 15. Перевикористання стандартів (для розробників)