План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

1. Коротка довідка

Критерій Характеристика
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Розпорядники даних Регуляторні органи визначені у статті 1 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Це, зокрема, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та інші.
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів створюються й оприлюднюються відповідно до вимог статей 7 та 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Плани повинні містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки, найменування відповідальних органів та підрозділів.
Способи оновлення Внесення змін до плану на поточний рік, створення плану на наступний рік
Частота оновлення інформації Позапланово (протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін)
Тип даних Структуровані
Формати файлів XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих даних

2. Огляд нормативно-правової бази

Особливості планування регуляторної діяльності визначені у статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. План підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. Як правило, плани готуються та оприлюднюються в таблицях, що містять перелічені складові. Однак, розпорядники можуть на власний розсуд об’єднувати або додавати нові колонки, тому структури планів відрізняються.

Плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та/або офіційному веб-сайті. Детальні вимоги до цього визначені у статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. Підготовка даних та структура набору1

Шаблон таблиці Plan.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Для підготовки даних необхідно привести плани до формату структурованих даних — електронних таблиць Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблиці. Набір включає одну таблицю Plan. Її структура розглянута в таблиці 13.1. Кожним записом до таблиці є проект регуляторного акта. Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних — XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLSX або ODS книгу, що містить один аркуш. За таких умов набір потрапить у базу даних порталу і його CSV-версія згенерується автоматично. Для підготовки набору можна використати веб-сервіс Публікатор наборів даних.

Дані набору оновлюються в наступних випадках (стаття 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”):

  • затвердження плану на наступний рік до 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом;
  • підготовка або розгляд проектів регуляторних актів, що не внесені до плану (не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту або з дня його внесення на розгляд до регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту).

Набір оновлюється позапланово, не пізніше трьох робочих днів з моменту зміни даних.

Таблиця 1 — Структура таблиці Plan

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Унікальний ідентифікатор проекту регуляторного акта. Ідентифікатором може бути рік, на який ухвалений план, і порядковий номер у переліку, що розділені знаком дефіс. Наприклад: 2019-01. Розпорядники можуть використовувати власні ідентифікатори. Текст (string) Істина (true)
title Назва проекту регуляторного акта Назва проекту регуляторного акта. Наприклад: Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. Текст (string) Істина (true)
legalActTitle Назва проекту нормативно-правового акта Повна назва проекту нормативно-правового акта, який виноситься на розгляд регуляторного органу. Наприклад: Проект рішення Вінницької міської ради "Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг, розташованих на території м. Вінниці" Текст (string) Істина (true)
type Вид проекту Вид проекту може мати одне зі значень: (а) прийняття нового регуляторного акта, (б) внесення змін до регуляторного акта, (в) скасування діючого регуляторного акта. Наприклад: внесення змін до регуляторного акта. Текст (string) Істина (true)
objective Ціль прийняття Стислий виклад цілі або цілей прийняття регуляторного акта. Наприклад: Встановлення (за погодженням з власниками) зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг, розташованих на території міста Вінниці. Якщо у проекті визначено декілька цілей, їх треба розділити знаком крапка з комою. Текст (string) Істина (true)
isVersionOfІD Ідентифікатор акта, до якого вносяться зміни Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акта, необхідно вказати ідентифікатор регуляторного акта з набору даних "Перелік діючих регуляторних діючих актів" (колонка identifier). Наприклад: 719-2014-05-29. Якщо ідентифікатор відсутній, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
isVersionOfTitle Назва акта, до якого вносяться зміни Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акта, необхідно вказати назву регуляторного акта з набору даних "Перелік регуляторних актів" (колонка title). Наприклад: Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг. Текст (string) Хибність (false)
creatorName Повна назва розробника Повна назва органу й підрозділу відповідального за розробку проекту регуляторного акта або прізвище, ім'я, по батькові розробників. Наприклад: Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради. Текст (string) Істина (true)
creatorID Ідентифікатор розробника Номер розробника проекту регуляторного акта в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ). Наприклад: 01411082. Якщо розробник немає коду ЄДРПОУ, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
developmentEndDate Кінець строку розробки Кінцева дата строку розробки проекту регуляторного акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо планом затверджено місяць чи квартал, то необхідно зазначити останній день цього періоду. Наприклад: 2019-06-01. Дата (date) Істина (true)
accessURL Посилання в мережі Інтернет Посилання на оприлюднений проект регуляторного акта в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example/. Посилання (anyURI) Істина (true)
bibliographicCitation Посилання в друкованих виданнях Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015. Наприклад: Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2. Якщо посилання відсутнє, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
dateSubmitted Дата внесення на розгляд Дата внесення проекту регуляторного органу на розгляд у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-10-05. Дата (date) Істина (true)
regulatoryAgencyPrefLabel Назва регуляторного органу Повна назва регуляторного органу, яким буде затверджено проект регуляторного акта. Наприклад: Виконавчий комітет Вінницької міської ради. Текст (string) Істина (true)
regulatoryAgencyID Ідентифікатор регуляторного органу Номер регуляторного органу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (код ЄДРПОУ). Наприклад: 01411082. Якщо регуляторний орган не має коду ЄДРПОУ, вказати null. Текст (string) Хибність (false)

4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі змінами). Однак, для лаконічності рекомендовано її скорочувати — “План підготовки регуляторних актів”. Назва набору може також містити назву розпорядника інформації або регуляторного органу, наприклад, “План підготовки регуляторних актів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення”. Назви ресурсів мають відповідати назвам таблиць: рlan-2018, plan-2019. Приклади заповнення паспорта набору та ресурсів наведений у таблицях 2 — 3.

Таблиця 2 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua

Назва поля Приклад заповнення
Назва набору План підготовки регуляторних актів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі Українська
Частота оновлення Відразу після внесення змін
Опис Набір містить план підготовки регуляторних актів. У тому числі назви проектів, види регуляторних актів, цілі прийняття, строки підготовки, найменування відповідальних за розробку органів та підрозділів тощо.
Підстава та призначення збору інформації Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”
Ключові слова проект, акт, план, планування, підготовка, регуляторний акт, регуляторна політика
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua

Таблиця 3 — Приклад паспорта ресурсу plan

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу plan-2019
Опис Ресурс містить план підготовки регуляторних актів на 2019 рік. Таблиця включає ідентифікатори, назви, види, цілі, кінцеві строки розробки, посилання на проекти регуляторних актів у мережі Інтернет, ідентифікатори, назви розробників та регуляторних органів, інше. Кожним записом до таблиці є проект регуляторного акта.
Формат XLSX
Примітки

  1. Викладено відповідно до Рекомендацій для оприлюднення відкритих даних про регуляторну політику. Рекомендації були розроблені фахівцями проекту “Регуляторна мапа України” й програми “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” за підтримки Державної регуляторної служби України й Державного агентства з питань електронного урядування України.