Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

1. Коротка довідка

Критерій Характеристика
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.04 р. № 1621-IV, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.2007 № 106, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, що регулюють місцеві цільові програми
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється Порядок розробки та виконання цільових програм може регулюватися нормативно-правовими актами державного (Закон України «Про державні цільові програми») або місцевого рівня. Органи місцевого самоврядування укладають переліки цільових програм з метою їх систематизації та моніторингу.
Способи оновлення Затвердження цільових програм, внесення змін до них, складення звітів про їх виконання
Частота оновлення інформації Позапланово (протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін)
Тип даних Структуровані
Формати файлів XLSX, ODS, можливі інші формати структурованих даних

2. Огляд нормативно-правової бази

Для впровадження місцевих цільових програм органи місцевого самоврядування керуються законодавством про державні цільові програми (Закон України «Про державні цільові програми»). Також можливим є ухвалення власної нормативної бази. Наприклад, Рішення Київської міської ради від 29.10.2009 року N 520/2589, Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2008 № 1368, Розпорядження міського голови Одеси 08.11.2016 року № 1115.

Органи місцевого самоврядування, як правило, систематизують дані про цільові програми в таблицях з метою обліку та моніторингу виконання. Структура й зміст даних таблиць визначається індивідуально.

3. Підготовка даних та структура набору

Набір включає три ресурси:

  1. Programs — перелік цільових програм;
  2. Amendments — перелік змін до програм;
  3. Reports — перелік звітів про виконання програм.

3.1. Перелік цільових програм (ресурс Programs)

Інформація про ресурс
Назва ресурсу Programs
Що є одним записом в таблиці (рядком) Одна цільова програма
Спосіб оновлення Розміщення нової версії ресурсу
Прикріплені файли
Шаблон таблиці Programs.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Зверніть увагу! Набір необхідно готувати й вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях. Для оприлюднення набору використовуються формати XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLSX або ODS книгу, що містить один аркуш. За таких умов ресурс потрапить у базу даних порталу (сховище даних) і його CSV-версія згенерується автоматично. Також дані будуть доступними в форматі JSON через API порталу.

Таблиця 1 — Структура таблиці Programs

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Ідентифікатором цільової програми є номер нормативно-правового акта, яким вона затверджена програма, та дата його прийняття у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), що розділені символом дефіс. Наприклад, цільова програма, затверджена рішенням №719 від 29 травня 2014 року, матиме ідентифікатор 719-2014-05-29. Розпорядники можуть використовувати також власні унікальні ідентифікатори. Текст (string) Істина (true)
title Найменування Найменування програми. Наприклад: Програма розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки. Текст (string) Істина (true)
validFrom Початок Календарний рік (лише число), з початку якого відбувається впровадження програми. Наприклад: 2017. Рік (gYear) Істина (true)
validThrough Завершення Календарний рік (лише число), до завершення якого відбувається впровадження програми. Наприклад: 2017. Рік (gYear) Істина (true)
status Статус Статус програми може мати одне зі значень: Чинна, Завершена, Скасована. Наприклад: Чинна. Текст (string) Істина (true)
executantName Найменування виконавця Найменування відповідального виконавця програми. Наприклад: Департамент освіти Луцької міської ради. Текст (string) Істина (true)
executantIdentifier Ідентифікатор виконавця Код ЄДРПОУ відповідального виконавця програми. Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)
url Посилання Посилання на актуальну версію цільової програми, що оприлюднена в мережі Інтернет. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example.doc. Посилання (anyURI) Істина (true)
orderType Вид розпорядчого документа Вид розпорядчого документа, яким затверджена цільова програма. Наприклад: Наказ. Текст (string) Істина (true)
orderTitle Назва розпорядчого документа Назва розпорядчого документа, яким затверджена цільова програма. Наприклад: Про затвердження програми розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки. Текст (string) Істина (true)
orderDateAccepted Дата ухвалення розпорядчого документа Дата ухвалення розпорядчого документа у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-07-06. Дата (date) Істина (true)
orderNumber Номер розпорядчого документа Номер розпорядчого документа. Наприклад: 1234-р. Текст (string) Істина (true)
orderURL Посилання на розпорядчий документ Посилання на розпорядчий документ, що оприлюднений у мережі Інтернет. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example.doc. Посилання (anyURI) Істина (true)
publisherName Назва видавника Повна назва органу, що затвердив розпорядчий документ. Наприклад: Луцька міська рада. Текст (string) Істина (true)
publisherIdentifier Ідентифікатор видавника Код ЄДРПОУ органу, що затвердив розпорядчий документ. Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)

3.2. Перелік змін до програм (ресурс Amendments)

Інформація про ресурс
Назва ресурсу Amendments
Що є одним записом в таблиці (рядком) Зміни, що внесені одним розпорядчим документом до програми
Спосіб оновлення Розміщення нової версії ресурсу
Прикріплені файли
Шаблон таблиці Amendments.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Таблиця 2 — Структура таблиці Amendments

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Ідентифікатором змін до програми є номер нормативно-правового акта, яким вони затверджені, та дата прийняття у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд), що розділені символом дефіс. Наприклад: 123-2019-05-29. Розпорядники можуть використовувати також власні унікальні ідентифікатори. Текст (string) Істина (true)
programmeIdentifier Ідентифікатор програми Ідентифікатор програми, до якої внесені зміни з колонки identifier таблиці Programs. Наприклад: 719-2019-05-29. Текст (string) Істина (true)
programmeTitle Найменування програми Найменування програми, до якої внесені зміни з колонки title таблиці Programs. Наприклад: Програма розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки. Текст (string) Істина (true)
orderType Вид розпорядчого документа Вид розпорядчого документа, яким затверджені зміни до програми. Наприклад: Наказ. Текст (string) Істина (true)
orderTitle Назва розпорядчого документа Назва розпорядчого документа, яким затверджені зміни до програми. Наприклад: Про внесення змін до програми розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки. Текст (string) Істина (true)
orderDateAccepted Дата ухвалення розпорядчого документа Дата ухвалення розпорядчого документа у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-07-06. Дата (date) Істина (true)
orderNumber Номер розпорядчого документа Номер розпорядчого документа. Наприклад: 1234-р. Текст (string) Істина (true)
orderURL Посилання на розпорядчий документ Посилання на розпорядчий документ, що оприлюднений у мережі Інтернет. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example.doc. Посилання (anyURI) Істина (true)
publisherName Назва видавника Повна назва органу, що затвердив розпорядчий документ. Наприклад: Луцька міська рада. Текст (string) Істина (true)
publisherIdentifier Ідентифікатор видавника Код ЄДРПОУ органу, що затвердив розпорядчий документ. Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)

3.3. Перелік звітів про виконання програм (ресурс Reports)

Інформація про ресурс
Назва ресурсу Reports
Що є одним записом в таблиці (рядком) Один звіт щодо виконання цільової програми
Спосіб оновлення Розміщення нової версії ресурсу
Прикріплені файли
Шаблон таблиці Reports.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Таблиця 3 — Структура таблиці Reports

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор звіту. Наприклад: 01-123-2019-05-29. Текст (string) Істина (true)
dateAccepted Дата ухвалення Дата затвердження звіту у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-07-06. Дата (date) Хибність (false)
title Назва Назва звіту. Наприклад: Звіт про виконання програми розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки за перше півріччя 2018 року. Текст (string) Істина (true)
periodStartDate Початок періоду Початкова дата періоду, який охоплює звіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-01-01. Дата (date) Істина (true)
periodEndDate Кінець періоду Кінцева дата періоду, який охоплює звіт у форматі ISO 8601 (ррр-мм-дд). Наприклад: 2018-05-31. Дата (date) Істина (true)
programmeIdentifier Ідентифікатор програми Ідентифікатор програми, щодо якої складений звіт, з колонки identifier таблиці Programs. Наприклад: 719-2019-05-29. Текст (string) Істина (true)
programmeTitle Найменування програми Найменування програми, щодо якої складений звіт, з колонки title таблиці Programs. Наприклад: Програма розвитку позашкільної освіти на 2018—2021 роки. Текст (string) Істина (true)
url Посилання Посилання на копію звіту, що оприлюднена в мережі Інтернет. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/example.doc. Посилання (anyURI) Істина (true)

4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів

Зверніть увагу! Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі змінами). Також вона може включати назву розпорядника або населеного пункту, з яким пов'язані дані. Це полегшує пошук набору в пошукових системах.

Таблиця 4 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua

Назва поля Приклад заповнення
Назва набору Перелік цільових програм Одеської міської ради, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі Українська
Частота оновлення Відразу після внесення змін
Опис Набір містить перелік цільових програм (ресурс Programs), перелік змін до програм (ресурс Amendments), перелік звітів про виконання програм (ресурс Reports) Одеської міської ради, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в мережі Інтернет.
Підстава та призначення збору інформації Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.04 р. № 1621-IV, Розпорядження міського голови Одеси «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» 08.11.2016 року № 1115
Ключові слова бюджет, паспорт, звіт, видатки, фінансування, цільова програма, місцевий бюджет
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua

Таблиця 5 — Приклад паспорта ресурсу Programs

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу Programs.xlsx
Опис Ресурс містить перелік цільових програм. Зокрема, ідентифікатор, найменування, статус, строки виконання, відповідального виконавця, посилання на копію програми, оприлюднену в мережі Інтернет, реквізити розпорядчого документа, яким затверджена програма (тип, назва, номер дата, видавник). Кожним записом в таблиці є одна цільова програма.
Формат XLSX

Таблиця 6 — Приклад паспорта ресурсу Amendments

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу Amendments.xlsx
Опис Ресурс містить перелік змін до цільових програм. Зокрема, ідентифікатор та найменування програми, до якої внесені зміни, реквізити розпорядчого документа, яким затверджені зміни (тип, назва, номер дата, видавник) посилання на копію документа, оприлюднену в мережі Інтернет. Кожним записом до таблиці є зміни, що внесені одним розпорядчим документом до програми.
Формат XLSX

Таблиця 7 — Приклад паспорта ресурсу Reports

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу Reports.xlsx
Опис Ресурс містить перелік звітів про виконання цільових програм. Зокрема, ідентифікатор, назву, дату ухвалення, період, посилання на копію звіту, оприлюднену в мережі Інтернет. Кожним записом до таблиці є один звіт щодо виконання цільової програми.
Формат XLSX