Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

1. Коротка довідка

Критерій Характеристика
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”, нормативно-правові акти, що визначають повноваження розпорядників, наприклад, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, установчі документи та інше
Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації відповідно до частини 1 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється Ідентифікаційні та контактні дані юридичних осіб фіксуються під час затвердження установчих документів і державної реєстрації. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” визначає перелік відомостей, які зберігаються у ЄДР (стаття 9).
Способи оновлення Створення нових підприємств, установ (закладів) та організацій. Зміна їх контактних або реєстраційних даних. Зміни внутрішньоорганізаційної структури, кадрові зміни.
Частота оновлення інформації Позапланово (протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін)
Тип даних Структуровані дані
Формати файлів XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих даних

2. Огляд нормативно-правової бази

Підпорядкування підприємств, установ (закладів), організацій визначається нормативно-правовими актами відповідно до яких розпорядники здійснюють свої повноваження. Це, зокрема, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” (частина 12 статті 8 й частина 18 статті 19), Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 17, 26, 32, 42), Господарський кодекс України (стаття 75 — 77, 126) та інші. Віднесення підприємств, установ (закладів), організацій до сфери управління ЦОВВ може визначатись окремим розпорядчими документами, наприклад, Розпорядження КМУ від 23.10.2013 р. № 902-р, Розпорядження КМУ від 21.03.2011 р. № 265-р, Наказ МОЗ 26.01.2018 № 152 тощо.

Ідентифікаційні та контактні дані юридичних осіб фіксуються під час затвердження установчих документів і державної реєстрації. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” визначає переліки відомостей, які зберігають в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) для юридичних осіб (частина 2 статті 9) та державних органів і органів місцевого самоврядування, як юридичних осіб (частина 3 статті 9). Серед інформації, переліченої у назві набру в ЄДР, не фіксується лише назва офіційного веб-сайту.

Потрібно також враховувати, що дані набору є за змістом ширшими аніж дані ЄДР. У законодавстві відсутнє єдине визначення термінів “установа”, “заклад”, “організація”. Вони можуть співпадати та не співпадати з юридичною особою. Наприклад, закладом освіти є “юридична особа публічного чи приватного права [...]” (частина 1 статті 1 Закону України “Про освіту”), закладом охорони здоров’я — “юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ [...]” (стаття 3, Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”). Тому набір необхідно формувати на основі ЄДР, враховуючи специфіку профільного законодавства.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розпорядники зобов’язані оприлюднювати інформацію про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти (частина 1 статті 15). ДСТУ 4163-2003 та Постанова КМУ № 55 від 17.01.2018 р. визначають, які ідентифікаційні та контактні дані мають зазначатись у реквізитах документів.

Окрім переліченого, в Україні функціонує Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, що створена відповідно до статті 38 Кодексу адміністративного судочинства та Постанови КМУ від 05.01.2011 р. № 5. Мета створення бази — збір контактних даних для надсилання суб'єктам владних повноважень тексту повісток.

3. Підготовка даних та структура набору

Ресурс Organizations
Шаблони таблиць Organizations.xlsx
Приклади таблиць Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json
Ресурс OrganizationalUnits
Шаблони таблиць OrganizationalUnits.xlsx
Приклади таблиць Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json
Ресурс Posts
Шаблони таблиць Posts.xlsx
Приклади таблиць Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Розпорядники включають до набору довідкові дані про підпорядкованих юридичних осіб, внутрішні структурні підрозділи, посадових осіб. Для кожного виду інформації необхідно використовувати окрему таблицю:

  1. Organizations — довідник підпорядкованих підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника, що, як правило, є окремими юридичними особами;
  2. OrganizationalUnits — довідник структурних підрозділів юридичної особи розпорядника;
  3. Posts — довідник посадових осіб/працівників юридичної особи розпорядника.

Довідник потрібно вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях. Для оприлюднення даних варто використовувати формати структурованих даних — XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLSX або ODS файл. Його CSV версія згенерується автоматично. Оновлювати набір рекомендовано одразу після внесення змін або не рідше ніж 1 раз на квартал. Структура ресурсів наведена в таблицях 1 — 3.

Таблиця 1 — Структура таблиці Organizations

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень у колонці (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Код ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)
prefLabel Повна назва Назва відповідно до ЄДР або установчих документів. Наприклад: Управління освіти Бориспільської міської ради. Текст (string) Істина (true)
altLabel Коротка або альтернативна назва Будь-яка інша, в тому числі скорочена назва. Наприклад: Держенергоефективності. Текст (string) Хибність (false)
description Опис Короткий опис у довільній формі (декілька речень або до 300 символів). Опис має включати коротку інформацію про мету, функції, діяльність. Рекомендовано, щоб опис не дублював дані в інших колонках таблиці. Текст (string) Істина (true)
constituentDocumentURL Установчий документ Посилання на оприлюднений в мережі Інтернет установчий або інший офіційний документ, що визначає мету діяльності, повноваження, функції (наприклад, статут, положення). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/statut/. Якщо документ не оприлюднений вказати null. Посилання (anyURI) Хибність (false)
homepage Офіційний веб-сайт Посилання на офіційний веб-сайт в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/. Посилання (anyURI) Істина (true)
account Посилання на сторінки в соціальних медіа Посилання (URL) на сторінки соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube та ін.). Посилання мають бути відділені комами й починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example-1.com/, https://www.example-2.com/. Текст (string) Хибність (false)
logo Логотип Посилання на зображення логотипа оприлюднене в мережі Інтернет. Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/logo.png. Якщо логотип відсутній, вказати null. Посилання (anyURI) Хибність (false)
headFn Ім’я керівника Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника. Наприклад: Коваль Олена Вікторівна. Текст (string) Істина (true)
headPost Посада керівника Повна назва посади керівника. Наприклад: Директор. Текст (string) Істина (true)
subOrgOfId Підпорядкування (ідентифікатор юридичної особи) Код ЄДРПОУ юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація. Наприклад, 01234567. Текст (string) Хибність (false)
subOrgOfPrefLabel Підпорядкування (назва юридичної особи) Повна назва юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація. Наприклад: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Текст (string) Хибність (false)
addressAdminUnitL1 Країна Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна. Текст (string) Істина (true)
addressAdminUnitL2 Регіон Назва області або Автономна Республіка Крим. Наприклад: Полтавська область. Текст (string) Істина (true)
addressAdminUnitL3 Район Назва адміністративного району. Наприклад: Бориспільський район. Якщо районний поділ відсутній, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
addressPostName Населений пункт Назва населеного пункту без слів “місто”, “село” та їх скорочень — “м.”, “с.”. Наприклад: Дрогобич. Текст (string) Істина (true)
addressThoroughfare Вулиця Тип та назва вулиці або іншого топоніму, на якому знаходиться адреса: проспект, бульвар, набережна, майдан. Наприклад, вул. Харківська. Текст (string) Істина (true)
addressLocatorDesignator Номер будівлі Номер будівлі. Номер може включати числа та букви. Наприклад, 15-А. Текст (string) Істина (true)
addressLocatorName Назва будівлі або її частини Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Зокрема, назва житлового комплексу, школи, лікарні, офісного або торгового центру; частина будівлі, наприклад, корпус, крило; приміщення в будівлі, наприклад, квартира, кабінет, офіс, зала; інший варіант написання номера адреси; довільний текстовий опис, що дозволяє визначити розміщення; інший ідентифікатор. Якщо назва будівлі або її частини відсутня, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
addressPostCode Поштовий індекс П’ятизначний поштовий індекс адреси. Наприклад, 71890. Текст (string) Істина (true)
addressPoBox Абонентська поштова скринька Номер абонентської поштової скриньки. Зазначається без знаку “№”. Наприклад: 312. Якщо абонентська поштова скринька відсутня, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
contactPointName Контактна особа/підрозділ Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або назва підрозділу, чиї контактні дані вказуються. Наприклад: Приймальня. Текст (string) Істина (true)
contactPointHasEmail Адреса електронної пошти Адреса електронної пошти контактної особи, підрозділу або приймальні. Наприклад: contact@example.gov.ua. У випадку кількох адрес значення розділити комою. Текст (string) Істина (true)
contactPointHasTelephone Номер телефону Номер телефону контактної особи, підрозділу або приймальні, включаючи код країни та міста. Номер має починатися з +380, включати код населеного пункту або оператора та телефонний номер (12 цифр, без пробілів і дужок). Наприклад: +380123456789. У електронних таблицях допускається написання коду країни 380 або використання комбінації ‘+ (апостроф та плюс). У випадку кількох номерів телефону значення розділити комою. Текст (string) Істина (true)
contactPointОpeningHours Дні та години прийому Дні та години прийому контактної особи, підрозділу або приймальні. Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис у таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00. Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка по п’ятницю) використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) — кома. Наприклад, графік прийому в понеділок і п’ятницю з 09:00-17:00 матиме такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. Якщо графік змінюється протягом тижня, різні режими прийому необхідно записати через кому. Наприклад, Пн-Чт 08:00-17:20, Пт 08:00-16:00. Текст (string) Хибність (false)
сontactPointAvailabRestriction Обмеження прийому Уточнення в довільній формі щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін. Наприклад: Перерва на обід: 12:00-13:00; Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця. Текст (string) Хибність (false)

Таблиця 2 — Структура таблиці OrganizationalUnits

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень у колонці (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор структурного підрозділу. Наприклад: 1.2. Текст (string) Істина (true)
prefLabel Повна назва Назва відповідно до організаційно-розпорядчих документів. Наприклад: Архівний відділ. Текст (string) Істина (true)
altLabel Коротка або альтернативна назва Будь-яка інша, у тому числі скорочена назва. Наприклад: Архів. Текст (string) Хибність (false)
description Опис Короткий опис у довільній формі (декілька речень або до 300 символів). Опис має включати коротку інформацію про мету, функції, діяльність. Рекомендовано, щоб опис не дублював дані в інших колонках таблиці. Текст (string) Істина (true)
constituentDocumentURL Установчий документ Посилання на оприлюднений в мережі Інтернет установчий або інший офіційний документ, що визначає мету діяльності, повноваження, функції (наприклад, статут, положення). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/polozhennia. Якщо документ не оприлюднений вказати null. Посилання (anyURI) Хибність (false)
homepage Веб-сторінка Посилання на веб-сторінку в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/strat-plan/. Посилання (anyURI) Хибність (false)
headFn Ім’я керівника Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника. Наприклад: Коваль Олена Вікторівна. Текст (string) Істина (true)
headPost Посада керівника Повна назва посади керівника. Наприклад: Начальник департаменту. Текст (string) Істина (true)
unitOfIdentifier Належність (ідентифікатор юридичної особи) Код ЄДРПОУ юридичної особи, в структуру якої входить даний підрозділ. Наприклад, 01234567. Текст (string) Істина (true)
unitOfPrefLabel Належність (назва юридичної особи) Повна назва юридичної особи, в структуру якої входить даний підрозділ. Наприклад: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Текст (string) Істина (true)
subUnitOfIdentifier Підпорядкування (ідентифікатор підрозділу) Ідентифікатор структурного підрозділу з колонки identifier, якому підпорядковується або частиною якого є даний структурний підрозділ. Наприклад: 1.1. Якщо департамент складається з відділів, то кожен відділ підпорядковується департаменту. Якщо підпорядкування відсутнє, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
subUnitOfPrefLabel Підпорядкування (назва підрозділу) Назва структурного підрозділу з колонки prefLabel, якому підпорядковується або частиною якого є даний структурний підрозділ. Наприклад: Департамент регуляторної політики. Якщо департамент складається з відділів, то кожен відділ підпорядковується департаменту. Якщо підпорядкування відсутнє, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
addressAdminUnitL1 Країна Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна. Текст (string) Істина (true)
addressAdminUnitL2 Регіон Назва області або Автономна Республіка Крим. Наприклад: Полтавська область. Текст (string) Істина (true)
addressAdminUnitL3 Район Назва адміністративного району. Наприклад: Бориспільський район. Якщо районний поділ відсутній, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
addressPostName Населений пункт Назва населеного пункту без слів “місто”, “село” та їх скорочень — “м.”, “с.”. Наприклад: Дрогобич. Текст (string) Істина (true)
addressThoroughfare Вулиця Тип та назва вулиці або іншого топоніму, на якому знаходиться адреса: проспект, бульвар, набережна, майдан. Наприклад, вул. Харківська. Текст (string) Істина (true)
addressLocatorDesignator Номер будівлі Номер будівлі. Номер може включати числа та букви. Наприклад, 15-А. Текст (string) Істина (true)
addressLocatorName Назва будівлі або її частини Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Зокрема, назва житлового комплексу, школи, лікарні, офісного або торгового центру; частина будівлі, наприклад, корпус, крило; приміщення в будівлі, наприклад, квартира, кабінет, офіс, зала; інший варіант написання номера адреси; довільний текстовий опис, що дозволяє визначити розміщення; інший ідентифікатор. Якщо назва будівлі або її частини відсутня, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
addressPostCode Поштовий індекс П’ятизначний поштовий індекс адреси. Наприклад, 71890. Текст (string) Істина (true)
addressPoBox Абонентська поштова скринька Номер абонентської поштової скриньки. Зазначається без знаку “№”. Наприклад, 312. Якщо абонентська поштова скринька відсутня, вказати null. Текст (string) Хибність (false)
contactPointName Контактна особа/підрозділ Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або назва підрозділу, чиї контактні дані вказуються. Наприклад: Кравченко Олена Іванівна. Текст (string) Істина (true)
contactPointHasEmail Адреса електронної пошти Адреса електронної пошти контактної особи, підрозділу або приймальні. Наприклад, contact@example.gov.ua. У випадку кількох адрес, значення розділити комою. Текст (string) Істина (true)
contactPointHasTelephone Номер телефону Номер телефону контактної особи, підрозділу або приймальні, включаючи код країни та міста. Номер має починатися з +380, включати код населеного пункту або оператора та телефонний номер (12 цифр, без пробілів і дужок). Наприклад, +380123456789. У електронних таблицях допускається написання коду країни 380 або використання комбінації ‘+ (апостроф та плюс). У випадку кількох номерів телефону значення розділити комою. Текст (string) Істина (true)
contactPointОpeningHours Дні та години прийому Дні та години прийому контактної особи, підрозділу або приймальні. Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис у таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00. Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка по п’ятницю) використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) — кома. Наприклад, графік прийому в понеділок і п’ятницю з 09:00-17:00 матиме такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. Якщо графік змінюється протягом тижня, різні режими прийому необхідно записати через кому. Наприклад: Пн-Чт 08:00-17:20, Пт 08:00-16:00. Текст (string) Хибність (false)
contactPointAvailabRestriction Обмеження прийому Уточнення в довільній формі щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін. Наприклад: Перерва на обід: 12:00-13:00, Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця. Текст (string) Хибність (false)

Таблиця 3 — Структура таблиці Posts

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень у колонці (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier Ідентифікатор Ідентифікатором посадової особи/працівника може бути номер особової справи, ідентифікатор з систем документообігу або будь-яка інша довільна комбінація літер та чисел. Наприклад: ДІ-001. Ідентифікатором не можуть бути персональні дані: дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Текст (string) Істина (true)
name Ім’я Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/працівника. Наприклад: Ковальчук Андрій Іванович. Текст (string) Істина (true)
gender Стать Стать зазначається цифрами відповідно до стандарту ISO/IEC 5218:2004: 0 — невідомо, 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується. Наприклад: 2. Ціле число (integer) Істина (true)
postPrefLabel Посада Повна назва посади відповідно до штатного розпису або іншого офіційного документа. Наприклад: Начальник Управління економічного розвитку. Текст (string) Істина (true)
orgUnitIdentifier Належність до структурного підрозділу (ідентифікатор) Ідентифікатор структурного підрозділу, до якого належить посада, з таблиці OrganizationalUnits колонка identifier. Наприклад: 01234567-01. Якщо структурний підрозділ відсутній вказати null. Текст (string) Істина (true)
orgUnitPrefLabel Належність до структурного підрозділу (назва) Назва структурного підрозділу, до якого належить посада. Наприклад: Відділ соціального забезпечення. Якщо структурний підрозділ відсутній, вказати null. Текст (string) Істина (true)
orgIdentifier Належність до юридичної особи (ідентифікатор) Код ЄДРПОУ юридичної особи, до якої належить посада. Наприклад: 01234567. Текст (string) Істина (true)
orgPrefLabel Належність до юридичної особи (назва) Повна назва юридичної особи, до якої належить посада. Наприклад: Управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради. Текст (string) Істина (true)
img Фото Посилання на знімок обличчя, що оприлюднений у мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/photo.png. Якщо фото відсутнє, вказати null. Посилання (anyURI) Хибність (false)
homepage Веб-сторінка Посилання на веб-сторінку посадової особи/працівника на сайті розпорядника (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/head/. Якщо сторінки не ведуться, вказати null. Посилання (anyURI) Хибність (false)
account Посилання на сторінки в соціальних медіа Якщо посадова особа використовує соціальні медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube та ін.) для комунікації з громадськістю, вказати посилання на офіційні облікові записи. Розміщувати посилання можна лише за згодою особи й лише коли їх використання має зв’язок із здійсненням повноважень. Посилання мають бути відділені комами й починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example-1.com/, https://www.example-2.com/. Текст (string) Хибність (false)
phone Номер телефону Номер телефону має починатися з +380, включати код населеного пункту або оператора та телефонний номер (12 цифр, без пробілів і дужок). Наприклад: +380123456789. У електронних таблицях допускається написання коду країни 380 або використання комбінації ‘+ (апостроф та плюс). У випадку кількох номерів телефону розділити значення комою. Текст (string) Хибність (false)
mbox Адреса електронної адреси Адреса електронної адреси особи, що посідає посаду або виконує обов’язки. Наприклад, example@example.gov.ua. Текст (string) Хибність (false)
openingHours Дні та години прийому Дні тижня позначаються комбінаціями літер: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд, години — цифрами у 24-годинному форматі — ГГ:ХХ. Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис в таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00. Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка до п’ятниці), використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) — кома. Наприклад, графік прийому в понеділок і п’ятницю з 09:00-17:00 матиме такий вигляд: Пн,Пт 09:00-17:00. Якщо графік змінюється протягом тижня, різні режими прийому необхідно записати через кому. Наприклад: Пн-Чт 08:00-17:20, Пт 08:00-16:00. Текст (string) Хибність (false)
availabilityRestriction Обмеження прийому Уточнення щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін. Наприклад: Перерва на обід — 12:00-13:00; Прийом відбувається лише кожного першого понеділка місяця. Текст (string) Хибність (false)

4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі змінами). Для лаконічності її можна скорочувати — “Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій”. Назва набору може також містити назву розпорядника інформації, наприклад, “Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій Державного агентства лісових ресурсів України та підпорядкованих йому організацій”. Приклад паспорта набору даних наведений у таблиці 4.

Таблиця 4 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua

Назва поля Приклад заповнення
Назва набору Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій Державного агентства лісових ресурсів України та підпорядкованих йому організацій
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі Українська
Частота оновлення Щокварталу
Опис Набір містить три ресурси. Organizations — довідник підпорядкованих підприємств, установ (закладів) та організацій Державного агентства лісових ресурсів України, що є окремими юридичними особами. OrganizationalUnits — довідник структурних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів України. Posts — довідник посадових осіб Державного агентства лісових ресурсів України.
Підстава та призначення збору інформації Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 521.
Ключові слова довідник, контакти, адреса, телефон, веб-сайт, URL, ЄДР, код ЄДРПОУ, ідентифікатор, графік прийому, логотип, фото, підприємство, організація, заклад, установа, підрозділ, посади, структурний підрозділ, посадові особи
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua

Назви ресурсів у наборі даних мають відповідати назвам таблиць: Organizations, OrganizationalUnits, Posts. Приклади заповнення паспортів ресурсів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних наведені в таблицях 5 — 7.

Таблиця 5 — Приклад паспорта ресурсу Organizations

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу Organizations
Опис Ресурс містить реєстраційні та контактні дані підприємств, установ (закладів), організацій Державного агентства лісових ресурсів України. У тому числі код ЄДРПОУ, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, логотип, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окреме підприємство, установу (заклад), організацію.
Формат XLSX

Таблиця 6 — Приклад паспорта ресурсу OrganizationalUnits

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу OrganizationalUnits
Опис Ресурс містить дані про структурні підрозділи Державного агентства лісових ресурсів України. У тому числі ідентифікатор, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, посилання на веб-сторінку, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окремий структурний підрозділ.
Формат XLSX

Таблиця 7 — Приклад паспорта ресурсу Posts

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу Posts
Опис Ресурс містить дані про посадових осіб Державного агентства лісових ресурсів України. У тому числі, ідентифікатор, прізвище, ім’я, по батькові, стать, посаду, фото, посилання на веб-сторінку, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окрему посадову особу.
Формат XLSX