Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

1. Коротка довідка

Критерій Характеристика
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних Постанова КМУ “Деякі питання документування управлінської діяльності” від 17 січня 2018 р. № 55, Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” від 18.06.2015 № 1000/5, ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів, ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації
Розпорядники даних Всі розпорядники публічної інформації відповідно до частини 1 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється Організаційна структура затверджується управлінським документом, що відповідає уніфікованій формі “Структура і штатна чисельність” Державного класифікатора управлінської документації (ДК 010-98)
Способи оновлення Зміни організаційної структури (створення нових підрозділів, скорочення, реорганізація), штатного розпису
Частота оновлення інформації Позапланово (протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін)
Тип даних Структуровані
Формати файлів XLSX, ODS, CSV, можливі інші формати структурованих даних

2. Огляд нормативно-правової бази

Інформація про організаційну структуру фіксується в установчих документах розпорядників, наприклад, положеннях, статутах тощо (стаття 64 Господарського кодексу України). Державний класифікатор управлінської документації визначає форму документа для затвердження структури і штатної чисельності (коди 0202016, 0202017, 0202018, 0202019). Форма містить таблицю з трьох колонок:

  1. № з/п;
  2. Найменування структурного підрозділу та посад (професій);
  3. кількість штатних одиниць.

Відповідальним за підготовку документа є підрозділ або посадова особа, на які покладені обов’язки кадрового забезпечення. Структура і штатна чисельність затверджується керівником. Для наочного зображення організаційної структури розпорядники створюють органіграми (графічні моделі організаційної структури), наприклад, органіграма Мінекономрозвитку.

Рисунок 1 — Уніфікована форма документа “Структура і штатна чисельність” (фрагмент)

Уніфікована форма документа “Структура і штатна чисельність”

Джерело: Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів (Державна архівна служба україни український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2015)

3. Підготовка даних та структура набору

Шаблон таблиці OrgStructure.xlsx
Приклад таблиці Example.xlsx
Структура (XLSX, CSV, JSON) Structure.xlsx, Structure.csv, Structure.json

Для підготовки набору необхідно використовувати електронні таблиці: Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Google Таблиці. З документа потрібно видалити заголовок, реквізити, нумерацію колонок. Для того, щоб дані були структурованими, найменування посад та структурних підрозділів треба розділити на дві колонки. Найкраще це зробити, зберігши всі назви посад, і навпроти кожної з них зазначити відповідний структурний підрозділ. Таким чином, кожним записом до таблиці буде окрема посада в певному структурному підрозділі. Структура набору наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 — Структура таблиці OrgStructure

Назва колонки (name) Заголовок колонки (title) Опис значень (description) Тип даних (datatype) Вимога заповнення (required)
identifier № з/п Номер загального порядку або будь-який інший унікальний ідентифікатор. Текст (string) Істина (true)
prefLabel Назва посади Найменування посади (професії) в організаційній структурі розпорядника. Наприклад: Головний спеціаліст. Текст (string) Істина (true)
postIn Назва структурного підрозділу Повна назва структурного підрозділу, до якого належить посада (професія). Наприклад: Департамент стратегічного розвитку та інтеграції. Текст (string) Істина (true)
value Кількість штатних одиниць Загальна кількість штатних одиниць. Наприклад: 4. Ціле число (integer) Істина (true)

Оприлюднювати набір необхідно у форматах структурованих даних — XLSX, ODS, CSV. На портал достатньо завантажити XLSX або ODS файл з одним аркушем OrgStructure. Його CSV версія згенерується автоматично. Оновлювати набір рекомендується позапланово, протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін. Для оновлення можна перезавантажити ресурс або створювати новий ресурс на кожен рік. У такому випадку назви ресурсів повинні мати зазначення періоду: 2017-OrgStructure, 2018-OrgStructure, 2019-OrgStructure.

4. Оформлення паспортів наборів та ресурсів

Назва набору має відповідати Переліку, затвердженому Постановою КМУ № 835 (зі змінами). Назва може включати назву розпорядника, наприклад, “Інформація про організаційну структуру Харківської обласної державної адміністрації”. Приклад заповнення паспорта на data.gov.ua наведений в таблиці 2.

Таблиця 2 — Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua

Назва поля Приклад заповнення
Назва набору Інформація про організаційну структуру Харківської обласної державної адміністрації
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі Українська
Частота оновлення Відразу після внесення змін
Опис Набір містить інформацію про організаційну структуру розпорядника відповідно до організаційно-розпорядчого документа “Структура і штатна чисельність”.
Підстава та призначення збору інформації Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” від 18.06.2015 № 1000/5
Ключові слова структура, посади, підрозділи, штат, підрозділ, організаційна структура
Відповідальна особа Симоненко Олена Петрівна
Адреса електронної пошти відповідальної особи o.symonenko@example.gov.ua

Назви ресурсу має відповідати назви таблиці — OrgStructure. Якщо за кожен рік завантажується окремий ресурс, то в назву доречно включити рік. Наприклад: 2017-OrgStructure, 2018-OrgStructure, 2019-OrgStructure.

Таблиця 3 — Приклад паспорта ресурсу OrgStructure

Назва поля Приклад заповнення
Назва ресурсу OrgStructure
Опис Структура і штатна чисельність станом на 01.01.2018 року. Таблиця містить ідентифікатори посад у структурних підрозділах, їх назви та кількість штатних одиниць. Кожним записом до таблиці є окрема посада в структурному підрозділі.
Формат XLSX