Skip to content

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

КІСЕ призначена для класифікації та кодування інституційних одиниць, що здійснюють виробництво, розподіл, перерозподіл, споживання і нагромадження, за секторами (підсекторами) економіки України відповідно до їхнього призначення. КІСЕ забезпечує: облік підприємств і організацій за інституційними секторами (підсекторами) економіки у Реєстрі статистичних одиниць; проведення державних статистичних спостережень економічної діяльності підприємств і організацій за інституційними секторами (підсекторами) економіки; можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною; групування суб'єктів економіки за інституційними секторами (підсекторами) з метою здійснення на макрорівні оцінки результатів їхньої діяльності та фінансового стану. Сукупність інституційних одиниць-резидентів в КІСЕ розподілена за п'ятьма інституційними секторами відповідно до їх функцій, поведінки і цілей. Наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Білик Дмитро Валентинович
Last Updated September 24, 2018, 13:05 (EEST)
Created September 24, 2018, 13:04 (EEST)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 825 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID f732e1df-5e8f-4682-88f6-eefc7bb85737
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.