Not updated

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що містить: реєстраційний запис, дату реєстрації, вид покарання (стягнення), ПІБ особи, місце роботи, статті кодексів, спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку, склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, вид дисциплінарного стягнення, назву юридичної особи, юридичну адресу, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру, вид застосованих заходів кримінально-правового характеру, номер та дату судового рішення або наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

Data and Resources
Additional Info
Field Value
Maintainer Семенко Олександр Сергійович
Version 1.0
Last Updated March 5, 2024, 11:15 (EET)
Created July 30, 2019, 12:48 (EEST)
Update Frequency Once a quarter
EDRPOU code 40381452
KOATUU identifier 8038200000
Purpose of collecting information постанова Кабінету Міністрів України від 21.10. 2015 № 835 Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Dataset ID c29e704a-b745-4669-97cd-3a345f437ad1
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.