Not updated

Реєстр є електронною базою даних, що містить відомості про затверджені типи засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ). Формування та ведення Реєстру забезпечуються науковим метрологічним центром – державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт") шляхом унесення відомостей про затверджені типи ЗВТ та доповнень до них. Загальний зміст інформації в наборі даних – до Реєстру вносяться такі відомості: назва та умовне позначення типу ЗВТ; найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ; найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, що видав сертифікат перевірки типу ЗВТ; дата видачі та строк дії сертифіката перевірки типу ЗВТ.

Data and Resources
Additional Info
Field Value
Maintainer Ярошенко Олена Миколаївна
Last Updated May 6, 2023, 18:43 (EEST)
Created August 28, 2018, 10:36 (EEST)
Update Frequency More than once a day
EDRPOU code 37508596
KOATUU identifier 8036100000
Purpose of collecting information Стаття 16 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження положення про набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”
Dataset ID a507fe14-87d0-4da3-bd25-8ffb6e7cab1e
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.