Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) скасовано наказом Мінекономіки від 07.11.2023 № 16662

Not updated

КОАТУУ складається з кодів та назв усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які згруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей. Уся множина об’єктів класифікації розподілена за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири рівні ієрархічної класифікації. До кожного рівня класифікації входять об’єкти, що підпорядковані об’єктам попереднього рівня. Джерелом інформації для оновлення КОАТУУ є рішення Верховної Ради України, опубліковані у "Відомостях Верховної Ради України", а також оприлюднені дані про адміністративно-територіальні одиниці на порталі Верховної Ради України (рубрика "Ресурси", довідник "Адміністративно-територіальний устрій"). КОАТУУ призначений для забезпечення достовірності, зіставності, цілісності та автоматизованої обробки інформації у територіальному розрізі. ДК 014 - 97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", затверджений наказом Держстандарту України від 31.10.97 № 659 зі змінами: № 1 – наказ Держстандарту України від 26.03.99 № 163; № 2 – наказ Держстандарту України від 09.11.2001 № 546; № 3 – наказ Держстандарту України від 29.11.2002 № 19; № 4 – наказ Держспоживстандарту України від 28.01.2005 № 23; № 5 – наказ Держспоживстандарту України від 04.08.2008 № 270.

Data and Resources
  • Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає: - Автономну Республіку...

Additional Info
Field Value
Maintainer Гайдаєнко Наталія Іванівна, Корчоха Наталія Василівна
Version 1.0
Last Updated January 29, 2024, 18:41 (EET)
Created September 4, 2018, 10:09 (EEST)
Update Frequency More than once a day
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID dc081fb0-f504-4696-916c-a5b24312ab6e
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.