Skip to content

Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та ліцензіатів

Відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про ліцензування видів господарської діяльності» , виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Шкамардіна Альона Олександрівна, Відділ дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю
Version 1.0
Last Updated February 27, 2020, 11:38 (EET)
Created November 23, 2018, 12:50 (EET)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information ПОСТАНОВА КАБІНЕТE МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 жовтня 2015 р. № 835 Київ Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
Dataset ID 0ccdf4ca-4e78-4a12-9fa8-1953b45728e2
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.