Перейти до вмісту

Мапа

Відкритість за замовчанням

75%

Нормативно-правове та організаційне забезпечення

Завдання Строки Результативність
Забезпечити подальше удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних, у тому числі на підставі ініціативних листів органів державної влади та органів місцевого самоврядування і звернень громадськості
І квартал 2019 Підготовлено зміни до проектів постанов КМУ N 835 від 21.10.2015 та №867 від 31.10.2016
ІІ квартал 2019 Зміни до постанов затверджено на засіданні Уряду
Визначити за результатами публічних консультацій з представниками бізнес-спільнот, громадських об’єднань та органів державної влади перелік пріоритетних наборів даних для першочергового оприлюднення
I квартал 2019 Завдання з розвитку відкритих даних включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та Середньострокового плану дій Уряду до 2020 року

Методологічне забезпечення та оцінювання

Завдання Строки Результативність
Розробити індикатори оцінювання розвитку відкритих даних в Україні відповідно до методик міжнародних рейтингів Open Data Barometer, Open Data Index тощо, організувати проведення оцінювання та рейтингування розпорядників інформації
І квартал 2019 Порядок оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації розроблено
І квартал 2019 Картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розроблено
ІІ квартал 2019 Порядок та картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації затверджено постановою КМУ
Провести громадське оцінювання розвитку відкритих даних та нагородження кращих практик на національному конкурсі з відкритих даних “Open Data Awards”
14.02.2019 Запуск проекту
25.03.2019 Приймання заявок на проект від учасників Open Data Challenge 2019
21.04.2019 Проведення дводенного інтенсив-уікенду у Києві, де команди-півфіналісти змагатимуться за участь в інкубації проекту
20.09.2019 4 місяці інкубації в 1991 Open Data Incubator фіналісти Open Data Challenge працюватимуть над розробкою прототипів, бізнес-планів та MVP, а також протестують продукти і сервіси з погляду користувачів
Запровадити надання розпорядникам інформації методологічної та консультаційної підтримки технічними спеціалістами та експертами з метою забезпечення виконання вимог постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835
Постійно Методологічні, інформаційні та технічні консультації надаються
Розробити та запровадити інструменти моніторингу розпорядників інформації, які визначені в Законі України “Про доступ до публічної інформації”, щодо належного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
І квартал 2019 Модернізовано Єдиний державний веб - портал відкритих даних
IV квартал 2019 Розробляються додаткові інструменти для моніторингу відкритих даних

Оперативність та чіткість

38%

Аудіт та реєстри даних

Завдання Строки Результативність
розробити методології для публікації даних, які формуються з використанням інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”
протягом року Проведено не менше 5 аудитів
Забезпечити оприлюднення на Єдиному порталі реєстрів наборів даних в установах
ІІ - ІІІ квартал Реєстри наборів даних розпорядників інформації оприлюднено на Єдиному порталі (ЦОВВ, МР)

Використовувати інтерактивний інструмент для ведення переліку наборів даних, що становлять суспільний інтерес, із зазначенням стану їх відкритості, якості наборів даних та можливістю визначення пріоритетності

Завдання Строки Результативність
Визначення суспільного інтересу та контроль якості даних
використовувати інтерактивний інструмент для ведення переліку наборів даних, що становлять суспільний інтерес, із зазначенням стану їх відкритості, якості наборів даних та можливістю визначення пріоритетності
Інтерактивний інструмент використовується в розділі Інфохаб, https://data.gov.ua/progress

Отримання зворотного зв’язку

Завдання Строки Результативність
Організувати проведення річної громадської оцінки стану виконання Дорожньої карти
IV квартал Проведено громадську оцінку стану виконання Дорожньої карти
Провести громадське опитування щодо стану розвитку відкритих даних в Україні
IV квартал Громадське опитування проведено

Доступність і використання

65%

Розвиток Єдиного порталу

Завдання Строки Результативність
Розробити вимоги щодо удосконалення та розвитку Єдиного порталу відповідно до кращих світових практик
І квартал Вимоги розроблено
Зробити аналіз оприлюднених даних та рекомендації щодо їх міграції на новий портал
ІІ квартал Підготовано рекомендації щодо міграції даних на новий портал
Забезпечити доопрацювання та розвиток Єдиного порталу (data.gov.ua 2.0)
ІІ - ІІІ квартал Створено другу версію Порталу
Створити комплексну систему захисту інформації Єдиного порталу
IV квартал Створено комплексну систему захисту інформації

Оприлюднення якісних даних

Завдання Строки Результативність
Забезпечити оприлюднення на Єдиному порталі пріоритетних наборів даних (відповідно до Постанови № 835)
ІІ - ІІІ квартал Пріоритетні набори оприлюднено
Сприяти оприлюдненню наборів даних, що становлять високий суспільний інтерес
постійно Оприлюднено не менше 100 наборів, що становлять високий суспільний інтерес
Запровадити відкриту ліцензію на використання відкритих даних
IV квартал Запроваджено відкриту ліцензію
Ініціювати оприлюднення пріоритетних наборів даних на Європейському порталі відкритих даних
IV квартал Оприлюднено обрані набори даних

Популяризація відкритих даних

Завдання Строки Результативність
Розробити комунікаційну стратегію для популяризації відкритих даних
ІІ квартал Стратегію розроблено
Запровадити публічні заходи з питань відкритих даних для різних цільових аудиторій
протягом року Проведено не менше 10 публічних заходів
Організувати підготовку та поширення інформаційно-аналітичних та відео-матеріалів щодо популяризації відкритих даних
протягом року Підготовлено щонайменше 10 публікацій на інтернет-ресурсах та 3 відеоролики
Популяризувати і роз’яснювати важливість відкритих даних через публікації в ЗМІ
протягом року Опубліковано не менше 10 публікацій у ЗМІ

Розвиток навичок користувачів

Завдання Строки Результативність
Розробити дистанційні курси з питань відкритих даних для різних цільових аудиторій
ІІІ квартал Дистанційні курси розроблено та презентовано/ надано розпорядникам інформації
Організувати вивчення кращого міжнародного досвіду для різних цільових аудиторій
протягом року Проведено не менше 3 заходів з обміну досвідом
Ініціювати включення питань вивчення відкритих даних, аналізу та журналістики даних до базових освітніх програм
IV квартал Розроблено та надано пропозиції до МОНу

Порівнянність та інтероперабельність

0%

Встановлення стандартів якості

Завдання Строки Результативність
Розробити вимоги (рекомендації) до опису структури, метаданих та використання державних класифікаторів в наборах даних
ІІ квартал Відповідні вимоги підготовлено та презентовано розпорядникам інформації
Забезпечити картування наборів даних з метою визначення зав’язків та розвитку інтероперабельності
ІІІ квартал Проведено картування наборів даних та підготовлено відповідні рекомендації
Розробити вимоги до структури типових наборів даних для органів влади
ІІ квартал Відповідні вимоги підготовлено та презентовано/надано розпорядникам інформації

Покращене урядування та залучення громадян

60%

Розвиток культури управління даними

Завдання Строки Результативність
Реалізувати пілотні проекти з покращення управління даними в органах влади (аналіз, візуалізація тощо)
протягом року Реалізовано не менше 5 проектів
Підготувати рекомендації щодо покращення управління даними в органах влади
IV квартал Підготовлено відповідні рекомендації та презентовано/надано розпорядникам інформації

Розвиток відкритих даних на місцевому рівні

Завдання Строки Результативність
Розробити типові проекти нормативно-правових документів для розвитку відкритих даних на місцевому рівні
ІІ - ІІІ квартал Розроблено відповідні типові проекти та презентовано/ надано органам місцевого самоврядування
Створити типове технічне рішення (портал) для оприлюднення відкритих даних на місцевому рівні
III - IV квартал Створено типове технічне рішення та презентовано/ надано органам місцевого самоврядування
Ініціювати створення місцевих програм/завдань в інших програмах з розвитку відкритих даних та їх фінансування
протягом року Створено не менше 10 місцевих програм/завдань
Виявити та підготувати місцевих лідерів з розвитку відкритих даних (Open Data Leaders Network)
ІІІ квартал Підготовано 12 лідерів
Ініціювати приєднання місцевих рад до Хартії відкритих даних
протягом року До Хартії приєднано не менше 3 місцевих рад

Навчання відкритим даним

Завдання Строки Результативність
Провести комплексне навчання відповідальних осіб/підрозділів з питань відкритих даних
протягом року Проведене комплексне навчання не менше 70 відповідальних осіб ЦОВВ та 100 відповідальних осіб органів місцевого самоврядування
Включити питання розвитку відкритих даних до навчальної програми державних службовців
IV квартал Питання розвитку відкритих даних включено до навчальної програми державних службовців
Підготувати тренерів з питань відкритих даних та провести серію місцевих тренінгів
ІІ квартал Підготовлено не менше 20 тренерів та проведено не менше 140 тренінгів

Розвиток та інновації

63%

Стимулювання інновацій та проектів на базі відкритих даних

Завдання Строки Результативність
Провести національні та місцеві конкурси проектів (сервісів) на базі відкритих даних (ідеатони, хакатони за різними напрямами)
ІІ - ІІІ квартал Проведено не менше 2 національних конкурсів та 5 хакатонів
Сприяти реалізації соціальних та суспільно-важливих громадських проектів на основі відкритих даних
протягом року Підтримано не менше 10 проектів
Оприлюднити сервіси (додатки) на базі відкритих даних на Єдиному порталі
протягом року На порталі оприлюднено не менше 10 сервісів (додатків)
Залучити місцеві інноваційні платформи до популяризації та розвитку відкритих даних
протягом року Залучено не менше 8 місцевих платформ

Оцінка потенціалу

Завдання Строки Результативність
Провести дослідження для оцінки потенціалу та перспектив розвитку відкритих даних в Україні
ІІІ квартал Підготовано та презентовано звіт щодо потенціалу та перспектив розвитку відкритих даних в Україні

Публікація даних приватних суб’єктів

Завдання Строки Результативність
Ініціювати оприлюднення відкритих даних громадських організацій та суб’єктів приватного права
протягом року Оприлюднено відкриті дані не менше 10 громадських організацій та суб’єктів приватного права

Міжнародна співпраця

Завдання Строки Результативність
Сприяти просуванню України у міжнародних рейтингах з відкритих даних з урахуванням відповідних методології та індикаторів
протягом року Україна увійшла до ТОП-50 країн у міжнародних рейтингах з відкритих даних
Сприяти розвитку партнерства в рамках Хартії та з іншими міжнародними ініціативами
протягом року Проведено не менше 2 спільних заходів в рамках Хартії