Перейти до вмісту

Мапа

Відкритість за замовчанням

45%

Нормативне забезпечення

Завдання Строки Результативність
Включити завдання з розвитку відкритих даних до ключових стратегічних документів країни
I квартал Завдання з розвитку відкритих даних включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та Середньострокового плану дій Уряду до 2020 року
Визначити перелік пріоритетних наборів даних для першочергового оприлюднення
I квартал Підготовлено оновлений додаток до Постанови КМУ No 835
Удосконалити законодавство щодо порядку, форматів та вимог до оприлюднення відкритих даних
I квартал Розроблено проект змін до Постанови КМУ № 835
II квартал Ухвалено зміни до Постанови КМУ № 835

Організаційне та кадрове забезпечення

Завдання Строки Результативність
Сприяти визначенню в установах відповідальних осіб/підрозділів з питань відкритих даних та посилення ролі й спроможності таких відповідальних
ІІ квартал Відповідальних визначено в усіх ЦОВВ
ІІІ квартал Відповідальних визначено в усіх містах обласного значення
IV квартал Подано пропозиції щодо введення посади chief data officer як складову реформаторських кадрів
Забезпечити сталу роботу міжгалузевої робочої групи з питань розвитку відкритих даних із залученням громадськості
протягом року Проведено щонайменше п’ять засідань Робочої групи
Підвищити спроможність Агентства е-урядування щодо реалізації політики відкритих даних
ІІ квартал Проведено не менше 2 тренінгів для працівників Агентства
ІІІ квартал Організовано обмін досвідом щонайменше з однією країною ЄС
Забезпечити координацію зусиль донорів, громадськості та органів влади з питань розвитку відкритих даних
щомісячно Проведено щонайменше 10 координаційних зустрічей

Методичне та інформаційне забезпечення

Завдання Строки Результативність
Розробити методичні матеріали щодо оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних
ІІ квартал Методичні матеріали розроблено та презентовано/ надано розпорядникам інформації
Запровадити публічні звіти Агентства е-урядування про виконання Дорожньої карти
протягом року Проведено не менше 4 публічних звітів

Фінансове забезпечення

Завдання Строки Результативність
Запланувати фінансування завдань із розвитку відкритих даних в установах
ІІІ квартал Зібрано пропозиції, сформовано та подано комплексний бюджетний запит на 2018 рік
Залучити міжнародну технічну допомогу на розвиток відкритих даних
ІІ квартал Залучено щонайменше один проект на підтримку Дорожньої карти

Мотиваційні заходи та відповідльність

Завдання Строки Результативність
Запровадити індикатори оцінювання розвитку відкритих даних та рейтингування органів влади
ІІІ квартал Індикатори розроблено
IV квартал Проведено оцінювання та сформовано рейтинг
Визначити та відзначити публічних, приватних та громадських лідерів з відкритих даних
IV квартал Проведено офіційний захід - Open Data Awards
Організувати інформаційно-просвітницькі заходи для керівництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
протягом року Проведено щонайменше 4 інформаційно-просвітницькі заходи
Ініціювати заохочення кращих розпорядників та притягнення до відповідальності порушників
щоквартально Надіслано повідомлення до Уповноваженого з прав людини з переліком порушників
щоквартально Подано перелік кращих розпорядників до Уряду

Оперативність та чіткість

38%

Визначення суспільного інтересу

Завдання Строки Результативність
Запровадити інтерактивний інструмент для визначення та ведення переліку суспільно важливих даних, що потребують відкриття
ІІІ квартал Інтерактивний інструмент запроваджено

Контроль якості даних

Завдання Строки Результативність
Запровадити інтерактивний інструмент для отримання зворотного зв’язку щодо якості відкритих даних та надання пропозицій
ІІІ квартал Інтерактивний інструмент запроваджено
Забезпечити публічний моніторинг стану оприлюднення, оновлення та якості відкритих даних
щоквартально Опубліковано не менше 4 звітів

Аудіт та реєстри даних

Завдання Строки Результативність
Розробити методичні матеріали щодо проведення аудиту та формування реєстру даних в установі
ІІ квартал Методичні матеріали розроблено та презентовано/ надано розпорядникам інформації
Провести аудити даних у пілотних органах влади та сприяти самостійному проведенню аудитів іншими установами
протягом року Проведено не менше 5 аудитів
Забезпечити оприлюднення на Єдиному порталі реєстрів наборів даних в установах
ІІ - ІІІ квартал Реєстри наборів даних розпорядників інформації оприлюднено на Єдиному порталі (ЦОВВ, МР)

Отримання зворотного зв’язку

Завдання Строки Результативність
Організувати проведення річної громадської оцінки стану виконання Дорожньої карти
IV квартал Проведено громадську оцінку стану виконання Дорожньої карти
Провести громадське опитування щодо стану розвитку відкритих даних в Україні
IV квартал Громадське опитування проведено

Доступність і використання

65%

Розвиток Єдиного порталу

Завдання Строки Результативність
Розробити вимоги щодо удосконалення та розвитку Єдиного порталу відповідно до кращих світових практик
І квартал Вимоги розроблено
Зробити аналіз оприлюднених даних та рекомендації щодо їх міграції на новий портал
ІІ квартал Підготовано рекомендації щодо міграції даних на новий портал
Забезпечити доопрацювання та розвиток Єдиного порталу (data.gov.ua 2.0)
ІІ - ІІІ квартал Створено другу версію Порталу
Створити комплексну систему захисту інформації Єдиного порталу
IV квартал Створено комплексну систему захисту інформації

Оприлюднення якісних даних

Завдання Строки Результативність
Забезпечити оприлюднення на Єдиному порталі пріоритетних наборів даних (відповідно до Постанови № 835)
ІІ - ІІІ квартал Пріоритетні набори оприлюднено
Сприяти оприлюдненню наборів даних, що становлять високий суспільний інтерес
постійно Оприлюднено не менше 100 наборів, що становлять високий суспільний інтерес
Запровадити відкриту ліцензію на використання відкритих даних
IV квартал Запроваджено відкриту ліцензію
Ініціювати оприлюднення пріоритетних наборів даних на Європейському порталі відкритих даних
IV квартал Оприлюднено обрані набори даних

Популяризація відкритих даних

Завдання Строки Результативність
Розробити комунікаційну стратегію для популяризації відкритих даних
ІІ квартал Стратегію розроблено
Запровадити публічні заходи з питань відкритих даних для різних цільових аудиторій
протягом року Проведено не менше 10 публічних заходів
Організувати підготовку та поширення інформаційно-аналітичних та відео-матеріалів щодо популяризації відкритих даних
протягом року Підготовлено щонайменше 10 публікацій на інтернет-ресурсах та 3 відеоролики
Популяризувати і роз’яснювати важливість відкритих даних через публікації в ЗМІ
протягом року Опубліковано не менше 10 публікацій у ЗМІ

Розвиток навичок користувачів

Завдання Строки Результативність
Розробити дистанційні курси з питань відкритих даних для різних цільових аудиторій
ІІІ квартал Дистанційні курси розроблено та презентовано/ надано розпорядникам інформації
Організувати вивчення кращого міжнародного досвіду для різних цільових аудиторій
протягом року Проведено не менше 3 заходів з обміну досвідом
Ініціювати включення питань вивчення відкритих даних, аналізу та журналістики даних до базових освітніх програм
IV квартал Розроблено та надано пропозиції до МОНу

Порівнянність та інтероперабельність

0%

Встановлення стандартів якості

Завдання Строки Результативність
Розробити вимоги (рекомендації) до опису структури, метаданих та використання державних класифікаторів в наборах даних
ІІ квартал Відповідні вимоги підготовлено та презентовано розпорядникам інформації
Забезпечити картування наборів даних з метою визначення зав’язків та розвитку інтероперабельності
ІІІ квартал Проведено картування наборів даних та підготовлено відповідні рекомендації
Розробити вимоги до структури типових наборів даних для органів влади
ІІ квартал Відповідні вимоги підготовлено та презентовано/надано розпорядникам інформації

Покращене урядування та залучення громадян

60%

Розвиток культури управління даними

Завдання Строки Результативність
Реалізувати пілотні проекти з покращення управління даними в органах влади (аналіз, візуалізація тощо)
протягом року Реалізовано не менше 5 проектів
Підготувати рекомендації щодо покращення управління даними в органах влади
IV квартал Підготовлено відповідні рекомендації та презентовано/надано розпорядникам інформації

Розвиток відкритих даних на місцевому рівні

Завдання Строки Результативність
Розробити типові проекти нормативно-правових документів для розвитку відкритих даних на місцевому рівні
ІІ - ІІІ квартал Розроблено відповідні типові проекти та презентовано/ надано органам місцевого самоврядування
Створити типове технічне рішення (портал) для оприлюднення відкритих даних на місцевому рівні
III - IV квартал Створено типове технічне рішення та презентовано/ надано органам місцевого самоврядування
Ініціювати створення місцевих програм/завдань в інших програмах з розвитку відкритих даних та їх фінансування
протягом року Створено не менше 10 місцевих програм/завдань
Виявити та підготувати місцевих лідерів з розвитку відкритих даних (Open Data Leaders Network)
ІІІ квартал Підготовано 12 лідерів
Ініціювати приєднання місцевих рад до Хартії відкритих даних
протягом року До Хартії приєднано не менше 3 місцевих рад

Навчання відкритим даним

Завдання Строки Результативність
Провести комплексне навчання відповідальних осіб/підрозділів з питань відкритих даних
протягом року Проведене комплексне навчання не менше 70 відповідальних осіб ЦОВВ та 100 відповідальних осіб органів місцевого самоврядування
Включити питання розвитку відкритих даних до навчальної програми державних службовців
IV квартал Питання розвитку відкритих даних включено до навчальної програми державних службовців
Підготувати тренерів з питань відкритих даних та провести серію місцевих тренінгів
ІІ квартал Підготовлено не менше 20 тренерів та проведено не менше 140 тренінгів

Інклюзивний розвиток та інновації

63%

Стимулювання інновацій та проектів на базі відкритих даних

Завдання Строки Результативність
Провести національні та місцеві конкурси проектів (сервісів) на базі відкритих даних (ідеатони, хакатони за різними напрямами)
ІІ - ІІІ квартал Проведено не менше 2 національних конкурсів та 5 хакатонів
Сприяти реалізації соціальних та суспільно-важливих громадських проектів на основі відкритих даних
протягом року Підтримано не менше 10 проектів
Оприлюднити сервіси (додатки) на базі відкритих даних на Єдиному порталі
протягом року На порталі оприлюднено не менше 10 сервісів (додатків)
Залучити місцеві інноваційні платформи до популяризації та розвитку відкритих даних
протягом року Залучено не менше 8 місцевих платформ

Оцінка потенціалу

Завдання Строки Результативність
Провести дослідження для оцінки потенціалу та перспектив розвитку відкритих даних в Україні
ІІІ квартал Підготовано та презентовано звіт щодо потенціалу та перспектив розвитку відкритих даних в Україні

Публікація даних приватних суб’єктів

Завдання Строки Результативність
Ініціювати оприлюднення відкритих даних громадських організацій та суб’єктів приватного права
протягом року Оприлюднено відкриті дані не менше 10 громадських організацій та суб’єктів приватного права

Міжнародна співпраця

Завдання Строки Результативність
Сприяти просуванню України у міжнародних рейтингах з відкритих даних з урахуванням відповідних методології та індикаторів
протягом року Україна увійшла до ТОП-50 країн у міжнародних рейтингах з відкритих даних
Сприяти розвитку партнерства в рамках Хартії та з іншими міжнародними ініціативами
протягом року Проведено не менше 2 спільних заходів в рамках Хартії