ПОРЯДОК щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

ІНФОРМУЄМО !!! Картки оцінок заповнюють ТІЛЬКИ міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, розпорядники інформації, визначеними у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, територію області, мм. Києва та Севастополя, міста обласного значення!!!

Завантажити картку оцінки можна за посиланням: https://data.gov.ua/uploads/files/2019-05-22-090945.343576Kartka.docx .

Цей Порядок визначає процедуру проведення щорічної оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних (далі - оцінка) міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, розпорядниками інформації, визначеними у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, територію області, мм. Києва та Севастополя, міста обласного значення (далі - розпорядники інформації), як складової частини моніторингу стану оприлюднення та оновлення наборів даних на офіційних веб-сайтах державних органів та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних..

Метою оцінки є визначення стану виконання розпорядниками інформації вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).

Оцінка проводиться Державним агентством з питань електронного урядування (далі - Агентство) із дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності, прозорості та у взаємодії з розпорядниками інформації.

Оцінка проводиться щороку у два етапи: опитування розпорядників інформації; аналіз результатів опитування та визначення оцінки.

Опитування розпорядників інформації

До 1 березня року, що настає за роком оцінки, розпорядники інформації надсилають Агентству заповнену картку оцінки стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації (далі - картка) за формою, визначеною у додатку до цього Порядку.

Картка складається з п’яти розділів: політика відкритих даних; потенціал обробки та аналізу відкритих даних; якість відкритих даних; залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних; вплив відкритих даних.

Кожен з розділів містить питання, на які повинен надати відповіді розпорядник інформації, що буде проходити щорічну оцінку. Відповіді на запитання надаються шляхом одинарного або множинного вибору, кожній з можливих відповідей відповідає числова вага (оцінка). Відповіді характеризують критерії стану виконання розпорядником інформації вимог нормативно-правових актів у сфері відкритих даних.

Розпорядник інформації повинен надати пояснення, обґрунтування, довідкову інформацію, документи тощо, які підтверджують достовірність наданої відповіді.

Оцінка розділів “Політика відкритих даних”, “Потенціал обробки та аналізу відкритих даних”, “Залучення користувачів до системи оприлюднення відкритих даних”, “Вплив відкритих даних” формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм.

У розділі “Якість відкритих даних” оцінюється кожен набір даних розпорядника інформації, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Оцінка набору даних формується шляхом додавання числових ваг відповідей за кожним критерієм. Оцінка розділу формується шляхом визначення середньої оцінки за всіма оціненими наборами даних.

Сума оцінок за всіма розділами формує загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації

Аналіз результатів опитування та визначення оцінки

Агентство проводить перевірку правильності заповнення карток і наданих відповідей, а також за необхідності уточнення відомостей, наданих розпорядниками інформації, та визначає загальну оцінку стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядника інформації.

За результатами оцінки Агентство із залученням інститутів громадянського суспільства та представників громадськості до 1 квітня року, що настає за роком оцінки, аналізує та узагальнює інформацію, отриману під час оцінки, готує звіт щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних розпорядниками інформації у відповідному році, а також формує рейтинг розпорядників інформації щодо стану оприлюднення і оновлення відкритих даних та подає їх Кабінету Міністрів України.

Звіт та рейтинг оприлюднюються на Єдиному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Агентства.