План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

Міжнародна хартія відкритих даних (далі - Хартія) — це міжнародна ініціатива, що сприяє співпраці, прийняттю та реалізації спільних принципів, стандартів і найкращих практик оприлюднення та використання відкритих даних у всьому світі. Будь-який орган місцевого самоврядування може подати заявку на приєднання до Хартії, якщо він розпочав впровадження політики відкритих даних..

Політика відкритих даних — це система цілей, заходів та інструментів, що спрямована на впровадження принципів оприлюднення відкритих даних та стале використання відкритих даних управлінцями, підприємцями та громадськістю.

Заходи, що реалізуються в рамках реалізації політики відкритих даних:

-розробка та прийняття нормативної бази (положення про відкриті дані, посадові інструкції, порядки та ведення та оприлюднення реєстрів);

-аудит відкритих даних, розробка реєстру відкритих даних органу місцевого самоврядування;

-підвищення кваліфікації службовців з оприлюднення та використання даних;

-створення структурного підрозділу або посади у галузі управління даними;

-модернізація інформаційних систем для експорту даних у відкритих машиночитаних форматах, створення відкритих API (інтерфейсів прикладного програмування);

-налагодження та посилення інформаційного обміну між структурними підрозділами ОМС;

-впровадження електронних сервісів;

-проведення консультацій з бізнесом та громадськістю щодо відкриття наборів даних, підвищення їх якості;

-впровадження місцевого порталу відкритих даних;

-просування відкритих даних: проведення хакатонів, конкурсів відкритих даних;

-інше.

Приєднання до Хартії зобов'язує органи місцевого самоврядування впровадити в свою діяльність наступні принципи відкритих даних:

1. Відкритість за замовчуванням.

Принцип відкритості за замовчуванням передбачає презумпцію відкритості даних. Вся публічна інформація є відкритою, за винятком випадків визначених законодавством. Розпорядники мають проактивно відкривати нові набори. При цьому необхідно забезпечити захист персональних даних й іншої інформації з обмеженим доступом.

2. Оперативність та чіткість.

Цінність відкритих даних полягає в їх актуальності. Тому, важливо оперативно оновлювати дані якнайшвидше після змін. У випадку транспортних даних, зміни можуть відбуватися в режимі реального часу. Відкриті дані мають оприлюднюватись у первинній, незведеній і максимально деталізованій формі. Це забезпечить їх вичерпність.

3. Доступність і використання.

Доступність та використання відкритих даних мають декілька аспектів. Перш за все, оприлюднення даних на порталах у машиночитаних форматах дає можливість для їх автоматизованого збору та обробки. По-друге, користувачі мають легко знаходити необхідну інформацію. Дані мають бути безкоштовними та мати відкриті ліцензії.

4. Порівнюваність та можливість поєднання з іншими даними (інтероперабельність).

Можливість комбінувати та поєднувати різні види даних значно підвищує їх цінність. Для цього дані мають бути порівнювані та підготовлені до поєднання з іншими даними. Наприклад, містити коди ЄДРПОУ, мати однакові формати значень та виміри одиниць вимірювання.

5. Для кращого врядування та участі громадськості.

Відкриті дані забезпечують прозорість та підзвітність. Завдяки впровадженню електронних сервісів стає можливим ефективніше залучення громадян для прийняття управлінських рішень.

6. Для інклюзивного розвитку та інновацій.

Відкриті дані сприяють інклюзивному економічному розвитку та інноваціям. Наприклад, підприємці можуть створювати нові ІТ-продукти на основі даних.

Як розпочати впровадження політики відкритих даних у своєму органі місцевого самоврядування?

Державне агентство з питань електронного урядування України за підтримки проекту «Прозорість та підзвітність уряду у державному управлінні та послугах (TAPAS) підготувало методичні рекомендації для впровадження політики відкритих даних.

Зразки нормативно-правових актів політики відкритих даних доступні за посиланням.

Перелік вже розроблених та затверджених нормативно-правових актів можна завантажити за посиланням.

Для приєднання до Хартії необхідно підготувати два документи:

1. Офіційний лист міського голови про приєднання до Хартії (українська копія та переклад англійською мовою)

2. Покрокова стратегія впровадження політики відкритих даних, що затверджена рішенням органу місцевого самоврядування або його виконавчим комітетом (українська копія та переклад англійською мовою)

Приклад НПА про приєднання до Хартії: