Skip to content

Progress

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

66%
Datasets
Перелік суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації
Перелік суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом
Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України
Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації
Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

НАЗК

0%
Datasets
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Верховна Рада України

0%
Datasets
Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України
Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)
Інформація про народних депутатів України
Інформація про законопроекти, що зареєстровані у Верховній Раді України

Мін’юст

100%
Datasets
Єдиний реєстр громадських формувань
Єдиний реєстр нотаріусів
Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності
Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом
Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство
Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
Реєстр адміністративно-територіального устрою
Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”
Реєстр громадських об’єднань
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Державний реєстр атестованих судових експертів
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

МВС

57%
Datasets
Реєстр зареєстрованих порушень правил дорожнього руху
Відомості про заклади, що здійснюють підготовку водіїв
Відомості про номерні знаки, доступні для видачі в результаті реєстрації транспортних засобів
Інформація про викрадену, втрачену зброю
Інформація про осіб, які переховуються від органів влади
Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників
Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів
Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності
Інформація про виявлені адміністративні правопорушення
Інформація про викрадені/втрачені паспорти громадянина України
Інформація про безвісно зниклих громадян
Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням
Інформація про викрадені/втрачені паспорти громадянина України для виїзду за кордон
Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах

ДФС

100%
Datasets
Інформація про кількість і результат апеляцій
Інформація про суми донарахувань за актами перевірок
Інформація про кількість проведених планових/позапланових перевірок та їх результати
Інформація про суми переплат за податковими зобов’язаннями, в цілому та в розрізі основних податків
Реєстр платників податку на додану вартість
Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість
Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Інформація про нарахування податків і зборів
Інформація про надходження податків і зборів
Ставки ввізного та вивізного мита
Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування
Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету
Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства
Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України
Перелік місць доставки
Реєстр гарантів
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
Реєстр магазинів безмитної торгівлі
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
Показники контрольної роботи
Єдиний державний реєстр місць зберігання
Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок
Реєстр великих платників податків
Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг
Перелік типів об’єктів оподаткування
Інформація про щомісячні відомості про надані відстрочення (розстрочення) сплати податкових зобов’язань, списання податкового боргу (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)
Інформація про щомісячні відомості про втрати бюджету від надання податкових пільг (за видами податків та зборів та за окремими платниками податків)
Реєстр виданих, тимчасово припинених, анульованих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру
Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання
Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
Інформація про щомісячні надходження податків і зборів (за видами згідно з кодом бюджетної класифікації, у галузевому та регіональному розрізі)
Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами
Дані про податковий борг: загальна сума, безнадійна заборгованість, сума і кількість розстрочок до року і більше року
Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
Довідники пільг, наданих законодавством, із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Мінфін

28%
Datasets
Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій
Інформація про державні гарантії
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Державний бюджет України (з додатками)
Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”
Форми фінансової звітності
Перелік суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Казначейство

100%

ДРС

0%
Datasets
Єдиний ліцензійний реєстр

Мінекономрозвитку

70%
Datasets
Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про публічні закупівлі”
Стан інвестиційної діяльності в Україні
Прогнозні енергетичні баланси
Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
Дані про середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України
Інформація про стан використання експортно-імпортних квот
Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату
Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України
Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Мінекономрозвитку
Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт/експорт спирту коньячного і плодового
Реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій
Дані, що містяться у Національній інформаційній системі державного ринкового нагляду
Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки
Інформація про зареєстровані національні еталони
Реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій
База даних про технічні регламенти
Державний реєстр патентів на винаходи
Державний реєстр патентів на промислові зразки
Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем
Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
Реєстр організацій колективного управління
Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір
Державний реєстр авторського права
Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду
Аналіз дотримання вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав
Результати моніторингу діяльності уповноважених організацій колективного управління
Реєстри ліцензіатів, яким Мінекономрозвитку видано ліцензії
Інформація, що міститься у системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик
Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій
Інформація з Реєстру державної системи сертифікації
Реєстр адміністративних послуг України
Реєстр одержувачів контрольних марок (який містить перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, найменування заявників, серії та номери, дати видачі та кіл-ть виданих контрольних марок)
Інформація про основні фінансові показники, що характеризують діяльність організацій колективного управління, з висновками щодо ефективності (або складності) у здійсненні зборів, розподілі та виплаті належної винагороди правовласникам
Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку
Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
Державний реєстр патентів на корисні моделі
Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг
Реєстр уповноважених організацій колективного управління
Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані недійсними, та патенти, які втратили чинність
План заходів щодо удосконалення організаційних і правових умов для інтелектуальної, творчої діяльності, забезпечення ефективної охорони майнових прав на об’єкти авторських і суміжних прав, запобігання використанню без згоди власників прав
Довідник з інформацією про: марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм циліндрів двигуна, тип коробки перемикання передач та пробіг легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів
Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки регульованих на законодавчому рівні засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

МОЗ

0%
Datasets
Реєстр галузевих нововведень
Ліцензійний реєстр МОЗ
Народна медицина (цілительство)
Національний перелік основних лікарських засобів
Державний реєстр небезпечних факторів
Державний реєстр дезінфекційних засобів
Державні санітарні норми та правила
Гігієнічні нормативи
Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення
Державний кадастр природних лікувальних ресурсів
Державний формуляр лікарських засобів
Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення
Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Реєстр медико-технологічних документів
Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням
Інформація з бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ
Дані щодо статистики захворювань відповідно до форм медичної статистичної звітності, до рівня району, міста або лікувально-профілактичного закладу, з 1991 року по теперішній час
Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я
Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
Реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну
Дані інформаційної системи “МедСтат”
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Інформація автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я

Міненерговугілля

37%
Datasets
Видобуток нафти і газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)
Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями
Баланс природного газу (оперативні дані)
Видобуток газу в Україні (оперативні дані, за компаніями)
Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями і тепловими електростанціями
Обсяг реалізованої продукції (в оптових цінах - за підприємствами)
Обсяг імпорту/експорту вугілля (за напрямками, обсягом і митною вартістю)
Обсяг постачання природного газу до України (за напрямами)
Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями (оперативні дані)
Оплата населенням постачання природного газу (відсотків оплати - за областями)
Питомі витрати палива на відпуск електричної енергії енергетичними компаніями та електростанціями
Прогноз розвитку нафтогазового комплексу, атомно-промислового комплексу на наступний рік
Технологічні витрати електричної енергії на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ
Видобуток вугілля в Україні (за шахтами, марками продукції)
Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій
Видобуток та переробка уранової сировини
Виробництво та відпуск електричної енергії атомними електростанціями
Переробка вугілля (в розрізі підприємств)
Рух палива на енергетичних підприємствах
Фактичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України
Видобуток нафти та газового конденсату в Україні (оперативні дані, за компаніями)
Надходження газу від видобувних компаній (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”)
Прогноз розвитку нафтогазового комплексу на наступний рік
Втрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах
Відпуск теплової енергії енергетичними компаніями та електростанціями
Магістральні мережі об’єднаної енергетичної системи України (несальдовані надходження електричної енергії в мережу, у тому числі з інших енергетичних систем України, та абсолютні витрати)
Виявлені та усунені порушення у роботі атомних електростанцій
Запаси вугілля на складах теплових електростанцій
Поставка і наявність палива теплових електростанцій (оперативні дані)
Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України
Дебіторська та кредиторська заборгованість (за підприємствами, підпорядкованими Міненерговугіллю)
Фактичний обсяг товарної вугільної продукції (в оптових цінах, за юридичними особами)
Прогнозний (орієнтовний) склад блоків та виробіток електричної енергії теплових електростанцій енергогенеруючих компаній
Пропускна спроможність міждержавних перетинів для експорту/імпорту електричної енергії та їх поточне завантаження
Транспортування газу трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртрансгаз”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)
Витрати теплової енергії на її транспортування в теплових мережах (підприємствами, що підпорядковані Міненерговугіллю)
Запаси природного газу в підземних сховищах газу (оперативні дані)
Запаси природного газу в підземних сховищах газу (розподіл запасів за конкретними підземними сховищами газу, відсоток заповненості)
Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України за режимні робочі дні
Фактичний баланс потужності в об’єднаній енергетичній системі України за день максимуму електроспоживання
Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей
Обсяг готової товарної продукції (в оптових цінах - за підприємствами)
Собівартість готової вугільної продукції (за підприємствами)
Середня фактична ціна 1 тонни товарної вугільної продукції (за юридичними особами, за марками вугілля)
Оплата підприємств теплокомуненерго і теплоелектроцентралей поставок природного газу (обсяг заборгованості, відсотків оплати - за підприємствами)

Держархбудінспекція

100%

ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

0%
Datasets
Інформація про обсяги споживання газу в Україні
Обсяг імпорту/експорту нафтопродуктів (за напрямами, обсягом і митною вартістю)
Обсяг імпорту/експорту природного газу (за напрямами, обсягом і митною вартістю)
Обсяг перевалки нафти і нафтопродуктів у портах (за даними Адміністрації морських портів)
Обсяг розвідувального та експлуатаційного буріння нафтогазовими компаніями
Транспортування нафти трубопроводами (за оперативними даними ПАТ “Укртранснафта”, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)
Транспортування нафти трубопроводами (оперативні дані, за напрямами - транзит, внутрішнє споживання)
Розрахунки за природний газ, поставлений ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за категоріями споживачів, за регіонами)

Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”

9%
Datasets
Динаміка і структура споживання електричної енергії (за категоріями споживачів)
Споживання електричної енергії в Україні за категоріями споживачів
Дані про граничні величини споживання електричної енергії
Аналіз використання палива в Україні тепловими електростанціями і теплоелектроцентралями
Виробництво та відпуск електричної енергії генеруючими компаніями
Порівняльний аналіз максимального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України у дні осіннього-зимового максимуму
Експорт електричної енергії з України
Робота блочного обладнання теплових електростанцій (за енергоблоками)
Обсяг імпорту/експорту електричної енергії (за напрямами, обсягом і митною вартістю)
Несальдовані надходження і витрати електричної енергії в магістральних і міждержавних мережах об’єднаної енергетичної системи України
Баланс виробництва і споживання електричної енергії (прогнозований і фактичний)

Державне підприємство “Енергоринок”

100%

МОН

0%
Datasets
Деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета
Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості з Реєстру вищих навчальних закладів)

Мінінфраструктури

78%
Datasets
Звіти про перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом
Розклад руху пасажирських поїздів, на які відкрито продаж квитків
Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні
Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України
Бази даних Регістру судноплавства України
Реєстр суден малого флоту
План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання
Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів
Реєстр наявних вагонів ПАТ “Укрзалізниця” за типами
Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)
Інформація про обсяги перевезення вугілля за станціями відправлення та призначення
Інформація про оренду вагонів ПАТ “Укрзалізниця”
Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату
Інформація про видані картки цифрових тахографів
Інформація про кількість та маршрут перевезення пасажирів у структурі
Інформація про пасажиропотік пасажирських поїздів далекого сполучення
Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення
Річні плани закупівель підприємств
Фінансова звітність підприємств
Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)
Дані щодо локомотивного господарства у розрізі видів тяги та роду роботи
Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах
Інформація про міжнародні перекази
Перелік поштових відділень
Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників
Дані щодо вагонного господарства (наявність вагонів ПАТ “Укрзалізниця” у робочому та неробочому парку за родами рухомого складу)
Інформація про споживання енергетичних ресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту
Інформація про обсяг, вантажообіг та дохід від вантажних перевезень у розрізі номенклатурних груп вантажу, родів вагонів, видів сполучення і тарифних класів із зазначенням типу вантажу, вагона, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату
Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів
База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури
Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури
Реєстр судозаходів
Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів
Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)
База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум
Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту
Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування
Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій

Державіаслужба

100%
Datasets
Державний реєстр цивільних повітряних суден
Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків
Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній
Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення
Тексти (умови) укладених міжнародних угод щодо використання повітряних ліній та ступінь їх використання
Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах повної лібералізації авіаційних перевезень
Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній
Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден
Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір
Перелік країн, з якими Україна має двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення на умовах призначення не більше одного авіаційного перевізника з кожної сторони

Укртрансбезпека

50%
Datasets
Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів
Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху...
Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті
Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, сум накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, в розрізі управлінь)

Укравтодор

100%
Datasets
Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату
Дані щодо техніко-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення в розрізі автомобільних доріг, у тому числі із зазначенням категорії...
Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування (дані про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення)
Інформація про виконання робіт за об’єктами капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення станом на поточну дату
Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандартів CoST - Construction Sector Transparency Initiative Infrastructure Data Standards
Просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення
Протоколи засідань технічної ради Укравтодору (з фіксацією поіменного голосування)
Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування
Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних до стандартів CoST
Звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”
Розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях
Звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення
Звіт Укравтодору про виконання робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік
Висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку)
Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Мінсоцполітики

35%
Datasets
Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам
Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Дані інформаційної системи “Житлові субсидії”
Дані інформаційної системи “Наш Дім”
Класифікатор професій
Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми
Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України
Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії
Інформація про основні показники рівня життя населення
Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати
Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги
Реєстр оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб за населеними пунктами та регіонами
Результати моніторингу показників заробітної плати

Пенсійний фонд України

60%

МТОТ

0%
Datasets
Інформація про порушення прав і свобод людини, внутрішньо переміщених осіб, мешканців територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
Дані з інвестиційних проектів та залучення інвестицій, кредитів та грантів для реалізації проектів з питань, що належать до компетенції МТОТ
Інформація про заходи, спрямовані на захист державних активів, що перебувають на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та/або тимчасово окупованій території

Мінкультури

0%
Datasets
Державний реєстр нерухомих пам’яток України
Державний реєстр національного культурного надбання
Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів
Історико-містобудівні обґрунтування
Інформація про видані посвідчення національного фільму
Інформація про фільми, вироблені за державні кошти
Інформація про стан комплектації вітчизняними виданнями бібліотечних фондів і їх використання
Рішення колегії
Перелік та інші відомості про музеї України
Дані про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів (сума і відсоткове співвідношення)
План заходів, спрямованих на підвищення рівня кінообслуговування населення (наявності кінотеатрів, мобільних пересувних цифрових комплексів, кіноклубів або інших майданчиків, пристосованих для кінопоказу) - із зазначенням статусу їх виконання
Інформація про відвідування театрів (у тому числі кількість платних, пільгових і безоплатних відвідувачів)
Дані про поповнення репертуарів театрів новими постановками за творами сучасних вітчизняних драматургів і композиторів
Дані щодо обсягів здійснених продажів творів мистецтва (у тому числі перепродажів, з виокремленням доходів, з яких виплачується винагорода, передбачена правом слідування)
Дані про частку культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті (номінальному) в розрізі областей та за видами культурно-мистецької діяльності
Звіт про заходи щодо поліпшення виміру частки культурних і креативних індустрій у валовому внутрішньому продукті
Підсумки моніторингу застосування та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами (інституціями) культури
Огляд про стан поширення вітчизняного культурного продукту і культурних послуг, утримання їх цінової доступності та заходів з підвищення рівня споживання таких послуг
Інформація про відвідування кінотеатрів та присутність національних фільмів у прокаті (коефіцієнт відвідуваності у містах і загальний в країні, кількість найменувань за видами фільмів, а також кількість сеансів у часові періоди: ранок, день, вечір)
Реєстр суб’єктів ринку творів мистецтва (аукціонних домів, галерей, художніх салонів, крамниць тощо, у тому числі тих, що здійснюють продаж за допомогою Інтернету), які як продавці, покупці або посередники...
Інформація про наявність культурно-мистецької інфраструктури, технологічного, сервісного та іншого ресурсного забезпечення створення (виробництва) культурних благ
Огляд інструментів підтримки культурних і креативних індустрій, запровадження спеціальних податкових стимулів і преференцій, а також визначення ефективності застосування таких інструментів (правових чи фінансових)

Мінмолодьспорт

10%
Datasets
Перелік дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл вищої спортивної майстерності
Реєстр визнаних видів спорту в Україні
Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту
Єдина спортивна класифікація України
Інформація про національні збірні команди України
Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту
Єдиний електронний реєстр спортивних споруд
Інформація про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України
Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік
Інформація про склад національної збірної команди України різних вікових груп
Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні
Інформація стосовно системи відбору до складу національної збірної команди України для участі у головних змаганнях з олімпійських видів спорту
Правила змагань з видів спорту
Інформація про антидопінгову діяльність
Звіт за формою № 5-ФК
Звіт за формою № 8-ФК
Навчальні програми з видів спорту
Інформація про проведення статистичних спостережень про сферу фізичної культури і спорту, списки спортсменів України з неолімпійських видів спорту, що посіли перше - третє місце на офіційних міжнародних змаганнях
Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли перше - шосте місце на офіційних міжнародних змаганнях
Рейтинги серед шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких закладів спортивного профілю та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, нормативно-правові акти, розпорядчі документи з питань розвитку олімпійського спорту

Мінприроди

0%
Datasets
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
Дані регіональних реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів України
Переліки ліцензіатів
Інформація про заповідання території України
Загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система забезпечення доступу до екологічної інформації
Реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту
Перелік міжнародних угод у сфері охорони навколишнього природного середовища, стороною яких є Україна, та стан їх виконання
Державний кадастр природних територій курортів
Дані автоматизованої системи геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами та персоналом
Державний кадастр тваринного світу
Дані про державні випробування та реєстрацію пестицидів та агрохімікатів
Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища
Дані державної системи моніторингу довкілля
Інформація про стан довкілля (вода, земля, повітря, біорізноманіття)
Дані кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів України

Держгеонадра

0%
Datasets
Дані державного кадастру родовищ підземних вод
Дані державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин
Дані державного балансу запасів корисних копалин
База даних спеціальних дозволів на користування надрами
Дані реєстру нафтових та газових свердловин
Інформація про стан мінерально-сировинної бази України
Інтерактивна карта ділянок надр, на які надано спеціальні дозволи користування надрами
Об’єкти для залучення інвестицій
Оглядові геологічні карти

Держекоінспекція

50%
Datasets
Перелік моніторингових заходів та результати їх здійснення
Реєстр даних з он-лайн датчиків про стан довкілля у місцях їх розташування
Перелік проведених перевірок та звіти про проведення таких перевірок
Реєстр інспекторів та звіти про їх роботу і місцезнаходження (прив’язка до GPRS)
Звіти про кінцевий результат вирішення питання стосовно виявлення певного порушення у стані довкілля
Пропозиції, які були розроблені та надіслані Держекоінспекцією до Мінприроди, щодо поліпшення стану довкілля в Україні

Мінагрополітики

0%
Datasets
Державні книги племінних тварин
Реєстр заявок
Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва
Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства
Інформація про лісові пожежі
Дані моніторингу лісів
Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників
Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб
Реєстр насаджень технічних і столових сортів винограду у господарствах усіх форм власності
Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві
Державний реєстр технічних засобів для агропромислового комплексу України
Фонд нормативних документів Мінагрополітики
Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів
Реєстр патентів
Єдиний державний реєстр тварин
Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві
Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання
Інформаційний банк даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення
Дані системи моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
Інформація про обсяги вилову - за видами риб у розрізі водойм, адміністративних ...

Держрибагентство

75%

Держпродспоживслужба

0%
Datasets
Результати аналізу ризиків, визначених Законом України “Про карантин рослин”
Реєстр затверджених експортних потужностей
Реєстр операторів ринку та потужностей харчових продуктів, на які видано експлуатаційний дозвіл
Реєстр потужностей (об’єктів)
Державний реєстр потужностей операторів ринку
Реєстр ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів
Реєстр виробників органічної продукції (сировини)
Перелік висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих Держпродспоживслужбою
Переліки об’єктів регулювання відповідно до Закону України “Про карантин рослин”
Перелік регульованих шкідливих організмів, визначених Законом України “Про карантин рослин”
Реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну товарів відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”
Інформація про обмеження на ввезення в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду у зв’язку з виявленням небезпечних хвороб тварин
Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу
Інформація про заборону імпорту об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”
Рішення про запровадження або скасування карантинного режиму, визначеного Законом України “Про карантин рослин”
Огляд поширення карантинних організмів в Україні
Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків
Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів
Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
Державний реєстр генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням
Реєстр потужностей, з яких може здійснюватися ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
Перелік осіб, що включені до Реєстру осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, визначених Законом України “Про карантин рослин”

Мінрегіон

0%
Datasets
Реєстр атестованих осіб
Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування
Відомості (метадані) про містобудівну документацію, невід’ємно пов’язані через систему гіперпосилань з електронними копіями відповідної документації (документів), розміщеної (розміщених) на інтернет-ресурсах...
Державні та галузеві будівельні норми
Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад
Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва
Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві
Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд
Матеріали Генеральної схеми планування території України
Реєстр саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності
Державний класифікатор будівель та споруд

Адміністрація Держспецзв’язку

16%
Datasets
Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України
Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації
Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом
Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації
Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації
Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Держгеокадастр

100%
Datasets
Перелік видів документації із землеустрою
Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності
Відомості Державного земельного кадастру
Інформація про моніторинг земель
Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем
Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників
Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні
Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів
Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які планується продавати на земельних торгах
Перелік матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду

Держстат

100%
Datasets
Основні промислові групи (ОПГ)
Довідник розділів статистики
Метаописи державних статистичних спостережень
Звіти про якість
Номенклатура продукції сільського господарства (НПСГ)
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)
Номенклатура продукції рибальства і аквакультури (НПРА)
Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)
Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)
Статистичний класифікатор органів державного управління (СКОДУ)
Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)
Номенклатура продукції будівництва (НПБ)
Класифікація країн світу (КС)
Класифікація валют (КВ)
Статистична класифікація продукції (СКП)
Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)
Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)
Класифікація видів вантажів (КВВ)
Номенклатура продукції промисловості (НПП)
Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Фонд державного майна

85%

Нацкомфінпослуг

100%
Datasets
Перелік осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ
Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками
Державний реєстр фінансових установ
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги
Єдиний реєстр бюро кредитних історій
Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів
Основні показники діяльності небанківської фінансової установи на основі поданої нею звітності, а саме: обсяг наданих фінансових послуг, зобов’язання, активи, капітал, дані про фінансові результати їх діяльності та інші показники звітності
Перелік фінансових компаній, яким видано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

НКРЕКП

100%

НКЦПФР

100%

Національний банк

11%
Datasets
Інформація про власників істотної участі у банках України
Oсновні показники діяльності банків України
Інформація про доходи та витрати банків України
Дані фінансової звітності банків України
Довідник банків України
Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій
Значення економічних нормативів у системі банків України
Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Вищий господарський суд України

50%
Datasets
Оголошення у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою
Відомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

ДСА

28%
Datasets
Реєстр судових засідань (номер справи, суддя, сторони, результат засідання, дата і причина перенесення)
Судова статистика
Єдиний державний реєстр судових рішень
Реквізити для сплати судового збору
Реєстр електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб
Реєстр судових справ з результатами автоматичного розподілу між суддями та результатами повторного автоматичного розподілу справ відповідно до положення про автоматизовану систему документообігу суду
Перелік судів із зазначенням коду ЄДРПОУ, юридичних адрес та електронних адрес для листування

Центральна виборча комісія

42%
Datasets
Результати виборів Президента України
Державний реєстр виборців
Адреси місцезнаходження окружних виборчих комісій
Межі виборчих округів
Результати виборів до Верховної Ради України
Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів
Адреси місцезнаходження дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі, до яких належать виборча адреса виборця і адреси приміщень для голосування