Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, станом на 31.12.2021 року, надану депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field

Value

Data last updated

February 9, 2022, 14:17 (EET)

Metadata last updated

February 22, 2023, 15:07 (EET)

Created

February 9, 2022

Format

CSV

File Hash Sum

0135afc14de1d93456f1ba65b8814744