Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального

Open

updated over 3 years ago

#1

ДФС, где мой РНОКПП?

В описании набора сказано, что в нём не публикуется РНОКПП (ИНН) для ФОП-ов.

В то же время, ДФС забывает, что уже публикует их в открытом виде в своём кабинете.

А делает это ДФС в соответствии с п. 5 Постанови КМУ №408 від 24.04.2019 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового", до реєстру платників включаються такі дані про фізичних осіб - підприємців: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку.

tax

Відносини у сфері реєстрації та обліку фізичних осіб – платників податків регулюються положеннями Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Підпунктом 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Кодексу встановлено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Відповідно до вимог пункту 5 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року № 408, ДФС здійснює оприлюднення даних з Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового із дотриманням зазначеного положення Кодексу та Закону України «Про захист персональних даних» згідно зі статтями 2 та 5 якого персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані є об’єктами захисту.

Тоді прошу надати роз'яснення, чому РНОКПП платників акцизного пдатку публікуються на сайті ДФС у відкритому вигляді.

Відповідно до відповіді на мій запит від 15.07.2019 №1550/зпі, ДФС керується постановою КМУ №408 від 24.04.2019.

Відповідно до п. 5 Постанови, до Реєстру включаються наступні дані ідентифікаційні для ФОП: - РНОКПП; - ПІБ;

Відповідно до цього ж пункту, ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників акцизного податку.

Станом на зараз (після мого запиту), на сайті ДФС відомості про РНОКПП вже не публікуються, ця інформація закрита зірочками.

Відповідно до п.3 ст.6 ЗУ "Про доступ до публічної інформації", інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. Прийммаючи до уваги те, що такий орган як ДФС не міг оприлюднювати інформацію про РНОКПП неправомірно, прошу виконати вимоги ЗУ "Про доступ", постанов 835 та 408, і опублікувати номери РНОКПП у відповідному наборі даних.

Дякую.