Skip to content

Статистична класифікація продукції (СКП)

СКП установлює основи для розроблення та поширення статистичної інформації за видами продукції (товарів або послуг). Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції, яка була отримана в результаті здійснення видів економічної діяльності. Код виду продукції на рівні класу (4 знаки коду) зазвичай відповідає коду виду економічної діяльності за КВЕД-2010. СКП призначена для розподілу даних за категоріями продукції, яка має спільні характеристики. СКП є основою для підготовки статистичних даних щодо виробництва, розподілу, торгівлі, споживання, зовнішньої торгівлі та транспортування цієї продукції. СКП слугує основою для створення статистичних номенклатур продукції (товарів і послуг) із необхідним для організації статистичних спостережень у певній галузі рівнем деталізації. Наказ Держкомстату від 07.10.2011 № 254 "Про затвердження структури Статистичної класифікації продукції".

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Гайдаєнко Наталія Іванівна, Корчоха Наталія Василівна
Last Updated September 25, 2018, 15:24 (EEST)
Created September 25, 2018, 15:23 (EEST)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 825 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID a2cbbfcf-834b-4c9b-9f54-c90ff3c9430c
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.