Skip to content

Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

From dataset: Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Х – значення GET-параметру obj_type, яке може приймати наступні значення: 1 Державний реєстр патентів України на винаходи; 2 Державний реєстр патентів України на корисні моделі; 3 Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем; 4 Державний реєстр свідоцтв України на знак для товарів і послуг; 5 Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; 6 Державний реєстр патентів України на промислові зразки. Y – значення GET-параметрів date_from, date_to – діапазон дат, де формат дати: дд.мм.РРРР. Z – GET-параметр changed – ознака, за якою у реєстрі можна обирати об’єкти зі змінами і без змін. Цей атрибут може приймати значення 0 – дані реєстру без змін та 1 – змінені дані.

URL: https://sis.ukrpatent.org/api/v0/open-data/?obj_type=Х&date_from=Y&date_to=Y&changed=Z

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated September 12, 2019, 11:56 (EEST)
Metadata last updated October 3, 2019, 12:03 (EEST)
Created September 12, 2019
Format api
File Hash Sum 0e8c62af334b8bf0585d0a596b7a53cb