Skip to content

Номенклатура продукції рибальства і аквакультури (НПРА)

Кожен вид продукції та послуг, який отримано у результаті добування водних біоресурсів, класифіковано як окремий вид продукції відповідно до біологічних властивостей та особливостей їхнього використання, специфіки наданих послуг. Упровадження НПРА забезпечує: систематизацію та групування (узагальнення) видів продукції рибальства й аквакультури (рибництва) та послуг; проведення кон’юнктурних спостережень, суцільних і тематичних переписів у сільському та рибному господарстві; проведення обліку, аналізу та підготовки до публікації статистичних даних з питань рибного господарства на різних рівнях деталізації; здійснення розрахунків щодо споживання риби та рибопродуктів населенням, балансу попиту та пропозиції риби й рибопродуктів, розрахунків інших показників, зокрема за інституційними секторами економіки згідно з методологією системи національних рахунків (СНР). Наказ Держстату від 13.11.2014 № 337 зі змінами: № 1 ‒ наказ Держстату від 08.12.2015 № 349.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Масюк Світлана Миколаївна
Last Updated September 24, 2018, 13:15 (EEST)
Created September 24, 2018, 13:14 (EEST)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 825 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID 6703fda8-30bd-4184-be3f-9264f82994ef
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.