Skip to content

Не оновлюється! #1

Open joxutil opened this issue · 0 comments
joxutil commented over 1 year ago

Оновіть набір даних і оновлюйте в подальшому своєчасно. Зазначено, что частота оновлення: відразу після внесення змін. А у вас востаннє оновлено майже рік тому: 3 вересня 2018 р.