Skip to content

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

КВНТД призначено для використання закладами та установами Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України (НАНУ), органами державної статистики, науково-дослідними інститутами, дослідно-конструкторськими організаціями тощо. КВНТД забезпечує: упорядкування (групування) видів науково-технічної діяльності під час визначення пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки та освіти, фундаментальних і прикладних досліджень й розробок, розроблення державних науково-технічних програм розвитку освіти та науки; проведення досліджень і розробок у галузі статистики, координацію робіт із підготовки наукових кадрів; визначення взаємозв’язку між видами економічної та науково-технічної діяльності згідно з "Переліком спеціальностей наукових працівників". Наказ Держстандарту України від 30.12.1997 № 822.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Кісленко Ольга Вікторівна
Last Updated September 25, 2018, 12:06 (EEST)
Created September 25, 2018, 12:05 (EEST)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 825 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID 559a7175-714f-47e1-b4c3-947f3500d157
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.