Skip to content

Класифікація індивідуального споживання за цілями (КІСЦ)

КІСЦ призначена для застосування в обстеженні умов життя домогосподарств, розрахунку індексу споживчих цін, розрахунку кінцевих споживчих витрат інституційного сектору домашніх господарств згідно з методологією системи національних рахунків (СНР), зокрема міжнародних зіставлень валового внутрішнього продукту (ВВП) за категоріями витрат. КІСЦ забезпечує зіставлення національних статистичних даних, зокрема даних щодо кінцевих споживчих витрат сектору домашніх господарств, з відповідними даними країн Європейського Союзу та статистичних служб інших країн світу. Наказ Держкомстату від 29.12.2007 № 480.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Гайдаєнко Наталія Іванівна, Корчоха Наталія Василівна
Last Updated September 25, 2018, 12:34 (EEST)
Created September 25, 2018, 12:33 (EEST)
Update Frequency Immediately after making changes
Purpose of collecting information Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 825 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1035 від 28.12.2016 і № 354 від 24.05.2017)
Dataset ID 273150a1-c0ca-42ff-902c-80089baa1a3e
Passport Download
Datapackage Download

In accordance with the Law of Ukraine "On Access to Public Information”, public information in the form of open data is made public for free and free-of-charge access to it. Open data shall be allowed for free re-use and dissemination.

Any person may freely copy, publish, disseminate, use, including for commercial purposes, public information in the form of open data, in combination with other information or by including in their own product, with the mandatory reference to the source from which such information was received.

The mandatory reference to the source from which such information was received (including the hyperlink to the web page of the publisher’s open data) is the condition for any further use of open data.