Skip to content

Інструкція про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників

From dataset: Нормативно-правові акти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Нормативно-правові акти, прийняті Фондом

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0874-16

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 16, 2018, 10:02 (EEST)
Metadata last updated August 16, 2018, 11:30 (EEST)
Created August 16, 2018
Format HTML
File Hash Sum 34b3bdebc9d4939d1737972c0658840d