Skip to content

Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

From dataset: Нормативно-правові акти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Нормативно-правові акти, прийняті Фондом

URL: https://data.gov.ua/dataset/2d8a2ea1-8314-4130-8543-c4597080246d/resource/4d298bc0-d636-4466-bb05-a7b90c0b9ed8/download/polozhennia-pro-komisiiu-z-rozgliadu-skarg-ta-pidgotovki-propozitsii-stosovno-organizatsiyi-i-pr.rtf

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 16, 2018, 11:16 (EEST)
Metadata last updated September 27, 2018, 10:00 (EEST)
Created August 16, 2018
Format rtf