Skip to content

Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

From dataset: Нормативно-правові акти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Нормативно-правові акти, прийняті Фондом

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0254-18#n16

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated August 16, 2018, 11:47 (EEST)
Metadata last updated September 27, 2018, 10:00 (EEST)
Created August 16, 2018
Format HTML
File Hash Sum 6d05abb554c7fd3f111180e1ab6c833b