Перейти до вмісту

Роз"яснення щодо публікації набору “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу”

27 Вересня 2019

Розпорядникам інформації відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 492 (далі – Положення), Державне агентство з питань електронного урядування України (далі – Агентство) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Згідно пункту третього Положення, основним завданням Агентства є реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Відповідно до покладених завдань, Агентство, зокрема: узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює заходи щодо створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних, розробляє і здійснює разом з іншими органами місцевого самоврядування заходи щодо розвитку інформаційного суспільства, сприяє впровадженню в органах місцевого самоврядування технологій електронного урядування, здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Агентства, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, та інші повноваження, визначені законом.

Слід зауважити, що відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

При цьому, Законом виокремлено публічну інформацію у формі відкритих даних, як публічну інформацію у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 затверджено Порядок ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, згідно з яким Агентство визначено держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

Інформуємо, що відповідно до статті 5 Закону, доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію.

Також, згідно зі статтею 101 Закону, розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Водночас слід зауважити, що відповідно до частини четвертої статті 101 Закону, перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – Постанова) зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 409 чітко визначено, що дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу належать до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних органами місцевого самоврядування.

Отже, органи місцевого самоврядування, в розумінні пункту першого частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», визнаються розпорядниками інформації щодо даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу.

Також, у Постанові на законодавчому рівні визначено формати даних, у яких мають бути завантажені (оприлюднені) набори даних відповідним розпорядником публічної інформації.

З метою реалізації єдиної політики у сфері відкритих даних та підвищення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, враховуючи рішення по наступних судових справах щодо неправильної публікації органами місцевого самоврядування наборів даних (№ 804/4128/18 до Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та № 160/3606/19 до Виконавчого комітету Чернігівської міської ради) та задля забезпечення рівного та безперебійного доступу громадян до ресурсів набору “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу” Агентство інформує про наступне:

---Спосіб публікації набору даних Набір даних має бути розміщений у вигляді прямого посилання на файл, що розташований на сервері розпорядника інформації та забезпечено постійне оновлення цього файлу в режимі реального часу. При такому розміщенні файл не буде змінювати адресу свого місця розташування, тобто посилання буде завжди вести на файл з відповідною інформацією у відповідний проміжок часу.

--- Повнота набору даних Набір даних має містити вичерпний перелік транспортних засобів, що працюють на маршрутах громадського транспорту у відповідний проміжок часу. По кожному транспортному засобу обов’язково має бути надана наступна інформація:

• унікальний ідентифікатор транспортного засобу, який однозначно ідентифікує його серед інших транспортних засобів;

• маршрут, на якому працює транспортний засіб в даний момент часу із обов’язковим зазначенням типу транспорту цього маршруту;

• поточні координати місцезнаходження транспортного засобу;

• точна дата і час заміру даних;

• номер державної реєстрації (та, якщо передбачено - бортовий номер) транспортного засобу;

• моментальна швидкість руху транспортного засобу;

Вітається публікація будь-яких інших наявних даних, що додатково характеризують транспортний засіб:

• азимут;

• ознака низької підлоги;

• наявність кондиціонеру;

• наявність Wi-Fi;

• пристосованість для перевезення велосипедів тощо.

---Періодичність оновлення даних в наборі Враховуючи, що громадський транспорт постійно рухається, та його місцезнаходження в реальному часі постійно змінюються, вітається якнайчастіше можливе оновлення даних в цьому наборі: • Мінімальна періодичність – кожні 5 сек. • Максимальна допустима періодичність – кожні 30 сек. • Достатня періодичність – кожні 10-20 сек.

---Формат публікації набору даних Допустимим є публікація у форматі структурованих даних JSON або XML. Але, враховуючи світовий досвід розповсюдження транспортних даних, Агентство рекомендує органам місцевого самоврядування, як розпорядникам публічної інформації, розміщувати дані цього набору в форматі GTFS-RT, що вказаний у Постанові.

З метою виконання рекомендацій Агентства, докладно з описом формату GTFS-RT розпорядники інформації можуть ознайомитись на офіційному сайті розробників Google developers: https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/guides/vehicle-positions.

Агентство нагадує, що Постановою передбачено обов’язок розпорядників інформації забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, яке затверджене Постановою, а також забезпечити надання інформації, необхідної для проведення Агентством оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Оригінал листа Агентства з роз"ясненням доступний за посиланням https://data.gov.ua/uploads/files/2019-11-21-143042.408098SCAN6384.PDF

Роз"яснення щодо публікації набору “Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу”